تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

معرفی دستگاه فليم فوتومتر

1667 بازدید

معرفی دستگاه فليم فوتومتر

در اين شماره،  دستگاه فتومتر شعله اي (flame  photometer) را  مورد بررسي  قرار خواهيم داد. فليم فتومتري ‌ شاخه اي از اسپكتروسكوپي اتمي است كه در آن نمونه‌هاي موردبررسي در اسپكترومتر به شكل اتم هستند و دو شاخه ديگر از اسپكتروسكوپي اتمي، اسپكترومتري جذبي AAS يا (Atomic Absorption Spectro metry) و ICP-AES  coupled plasma-atomic emission spectrometry ‌، يك تكنيك جديد و گران كه زياد استفاده نمي شود) هستند. در تمام اين موارد، اتم هاي مورد بررسي با استفاده از نور تحريك مي شوند. تكنيك هاي جذب، ميزان جذب نور ناشي از انتقال الكترون‌ها به سطح انرژي بالاتر را اندازه مي گيرند و تكنيك هاي تابشي شدت نوري را كه با برگشتن الكترون به سطوح انرژي پايينتر تشعشع مي شود  اندازه مي‌گيرند. 


ادامه مطلب
0 نظر
28 بهمن 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

فليم فتومتر

571 بازدید

          فليم فتومتر   


فليم فتومتر يك از وسايل الكتريكي است كه در اكثر آزمايشگاه ها يافت مي شود كه از آن بيشتر براي اندازه گيري سديم و پتاسيم استفاده مي‌شود. اساس كار اين دستگاه مثل اسپكتروفتومتر بر روي سنجش انرژي نوراني و طيف قشري اتم هاي موردنظر است. الكترون‌هاي اتم فلزات به ويژه فلزات قليايي مانند سديم، پتاسيم و كلسيم بر اثر انرژي هاي مختلف مانند حرارتي و نوراني الكترون‌ها برانگيخته مي شوند و به مدارهاي بالاتر جهش مي كنند. در مدار جديد، الكترون ها انرژي بيشتر ولي ثبات كمتر دارند و به همين دليل پس از زمان بسيار كوتاهي به مدار اوليه بر مي گردند. در اين برگشت انرژي را كه جذب كرده اند به صورت انرژي نوراني (فوتون) منتشر مي كنند.


ادامه مطلب
0 نظر
21 بهمن 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

توکسوپلاسموز

1995 بازدید

توکسوپلاسموز 

توکسوپلاسموز بیماری است که  بوسیله یک انگل اجباری درون سلولی بنام توکسوپلاسماگوندی بوجود می آید.این انگل انتشار جهانی داشته و میزبان قطعی آن گربه و تعدادی از گربه سانان می باشد.عفونت انسان با انگل اغلب بی علامت یا دارای علامت بسیار خفیف می باشد.این انگل برای اولین بار در جونده ای بنام رتینوداکتیلوس گوندی شناسایی شد و بعدها عفونت آن در سایر مهره داران (پستانداران و پرندگان) مشخص گردید.

چرخه زندگی انگل دارای دو مرحله :

-  مراحل گربه سانی

 -غیرگربه سانی می باشد.

 مرحله جنسی تکامل انگل که مرحله اساسی چرخه زندگی انگل بشمار میرود در میزبان نهایی روی میدهد.

 مرحله جنسی زندگی انگل با تولید اووسیست در بدن گربه مشخص میشود.بعد از خورده شدن کیست های بافتی حاوی برادی زوئیت،انگل درون سلولهای اپی تلیال روده کوچک گربه به تولیدگامتوسیت و شیزونت و سرانجام اووسیست میپردازد.اووسیست در واقع زیگوت تازه تشکیل شده انگل هست که خود را درون محفظه ای محکم محبوس کرده است و از طریق مدفوع گربه دفع میشود.اووسیست حاوی 2 اسپوروسیت می باشد که هرکدام از آنها 4 اسپوروزوئیت را دربرگرفته اند.اووسیست هایی که درون آنها اسپوروزوئیت ایجاد شده باشد اووسیستهای جوانه زده می نامند که عفونت زا هستند. بلعیده شدن آنها توسط میزبان واسطه مثل انسان، گوسفند،خوک،موش و نهایی (گربه) باعث تکمیل چرخه زندگی انگل (مرحله غیرگربه سانی) می شود.


ادامه مطلب
0 نظر
14 بهمن 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

روش های تکنيکی و دستگاه‌های مورد استفاده در بخش پاتولوژی

920 بازدید

روش های تکنيکی و دستگاه‌های مورد استفاده در بخش پاتولوژی

پاتولوژي‎ ‎در اصل به معناي آسيب شناسي است و به  مطالعه و شناسايي اختلالات عملي و تغييرات ساختاري بافت ها مي‌پردازد .‎به‌طور کلي آسيب شناسي عبارت از مطالعه بيماري‌هاست و به عنوان شاخه اي از علم پزشکي به‏‎ ‎بررسي علل پيدايش بيماري‌ها و عوارض ناشي از آنها مي‌پردازد.  بديهي است در هنگام بروز يک بيماري، تغييراتي در بافت‌هاي مختلف بدن ايجاد مي‌شود که در واقع مطالعه همين تغييرات مبنا و اساس پاتولوژي را تشکيل مي‌دهد. لذا پاتولوژي علمي است که راجع به تغييرات مختلف بدن در هنگام بيماري  بحث و گفتگو مي‌نمايد.‎‏ به چگونگي اين تغييرات پاتوژنزيز  ‎‏(‏pathogenesis‏) مي‌گويند که به دو گروه تشريحي و باليني تقسيم مي‌شود.‏ 

 ‏پاتولوژي 4 جنبه مهم از يک بيماري را بررسي مي‌کند که عبارت است از:‏
‏1) اتيولوژي (علت شناسي)‏
‏2) پاتوژنز(مکانيسم ايجاد)
‏3) مرفولوژي (ريخت شناسي)
4) اهميت باليني


ادامه مطلب
0 نظر
7 بهمن 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات