تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

اقمار منظومه شمسی

دسته بندی: اقمار،
397 بازدید

اقمار منظومه شمسی

اروپا

قمر اروپا که با شعاع 1525 کیلومتر کوچکترین قمر گالیله ای بشمار می آید.بین آِیو و گانیمد واقع شده است.چگالی این قمر که از نظر اندازه و جرم تقریبا با ماه برابر است، حدود 103ₓ 3.3 کیلوگرم در متر مکعب است و با نسبت بازتاب 0/64 بهترین منعکس کننده اقمار گالیله ای محسوب می گردد.

فضاناو ویجر1 از 732.230 کیلومتری قمر مزبور به ان نزدیک تر نگردید و به همین دلیل تصویر های آن در مقایسه با تصاویر دیگر اقمار گالیله ای از وضوح کمتری برخوردار است.عکس های مزبور روی هم رفته نشان می دهد که قمر اروپا شباهتی با قمر آیو ندارد و سطح ان تقریبا سفید و هموار است و نشانه ای از اتشفشان و گود های شهابی در آن دیده نمی شوند.ویجر2 به اروپا نزدیکتر شد و تصاویر خوب و روشنی از فاصله 204.030 کیلومتری از آن به زمین مخابره نمود. در عکس های مزبور خط های تاریک و روشنی که یکدیگر را قطع می کنند به چشم می خورد که عرضشان به حدود 40 کیلومتر و طول آن ها به هزاران کیلومتر می رسد.خطوط مزبور بوسیله شیار های کوتاه تری به عرض 10 کیلومتر قطع می گردند.

پوسته هموار و تقریبا صاف اروپا این تصور را ایجاد می کند که سطح قمر مزبور را پوسته ای از یخ به ستبرای حدود 100 کیلومتر فرا گرفته و یا پستی های آن را آب یخ بسته ای پوشانده و ظاهرا نا همواری ها را مخفی ساخته است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

چارچوب كلي سيستم‌هاي تشخيص سرطان بر اساس طيف جرمي(پروتئوميکس 3)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
627 بازدید

چارچوب كلي سيستم‌هاي تشخيص سرطان بر اساس طيف جرمي

مراحل پردازش طيف جرم

به طور كلّي، تحليل دادگان حاصل از طيف‌سنجي جرمي شامل 5 مرحله اصلي است.

     1- ابتدا بايد بر روي طيف‌ها پيش پردازش صورت گيرد تا نويز آن حذف شده و طيف مربوط به داده‌هاي مختلف به منظور مقايسه، نرماليزه شود. ‏

     2- سپس بايد ويژگي‌هايي كه بيانگر وضعيت پاتولوژيك نمونه است از طيف استخراج شود. ويژگي‌هاي قابل تفسير، مانند قله‌هاي مربوط به پروتئين‌هاي مجزا، بر ساير ويژگي‌ها ترجيح دارد.


‏     3- در مرحله بعدي بايد ويژگي‌هاي متمايزگر انتخاب شود تا ابعاد دادگان كم شده و احتمال طبقه‌بندي موفق افزايش يابد. ‏


‏     4- در ادامه مدل‌هاي يادگيري ماشيني به منظور تشخيص نمونه‌هاي سرطاني از نمو‌نه‌هاي سالم بر اساس ويژگي‌هاي انتخاب شده طراحي مي‌شود.

 ‏
‏     5- در پايان نيز عملكرد سيستم بر اساس معيارهاي كلينيكي مانند حساسيت و قطعيت ارزيابي مي‌شود. ‏

     به طور ايده‌آل، از مجموعه دادگان متمايزي براي هر مرحله بايد استفاده شود ولي در عمل به دليل مشكل دستيابي به تعداد زياد طيف‌ها از روش‌هاي بخش‌بندي يك مجموعه داده، مانند بازبيني ضربدري1 يا نمونه‌برداري بوت استرپ2 استفاده مي‌شود. پنج مرحله فوق‌الذكر به صورت دوبه‌دو به هم وابسته بوده و بهترين تركيب مدل‌هاي مراحل بايد به صورت تجربي معين شود.


ادامه مطلب
0 نظر
21 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

سرطان و روش‌هاي تشخيصي بر اساس پروتئوميكس(پروتئوميکس 2)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
701 بازدید

سرطان و روش‌هاي تشخيصي بر اساس پروتئوميكس

سرطان و اهميت تشخيص به ‌موقع

سرطان را مي‌توان عمده‌ترين نگراني بهداشت عمومي در بيشتر نقاط جهان به‌شمار آورد. در سال‌هاي كنوني، هر سال بيش از يك ميليون مورد جديد سرطان كشف شده و بيش از نيم ميليون نفر بر اثر اين عارضه جان خود را از دست مي‌دهند. از هر چهار مرگ در ايالات متحده، يك مورد به دليل سرطان رخ مي‌دهد. در حال حاضر بهترين روش براي كاهش مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان، تشخيص و درمان سرطان در مراحل اوّليه است. به عنوان مثال، هنگامي كه سرطان سينه در مراحل پيشرفته ، جايي كه سرطان از ارگان اصلي به ساير ارگان‌ها منتقل شده است1، تشخيص داده شود، اميد به زنده ماندن بيمار فقط 23% است كه در صورت تشخيص سرطان در مراحل مقدماتي، اين نرخ به 97% افزايش مي‌يابد. به طور مشابه در سرطان پروستات، اميد به زنده ماندن از 34% به 100% مي‌رسد. به طور معمول، آزمايشات تشخيصي وغربالگري2 سرطان بر حسب نرخ‌هاي حساسيت3 و قطعيت4 ارزيابي مي‌شود. حساسيت يك روش ، كسري از موارد بيماري است كه به طور صحيح تشخيص داده شده‌ است. قطعيّت يك روش نيز درصد تشخيص‌هاي صحيح نمونه‌هاي غيربيمار است. در حال حاضر، آزمايشات غربالگري مؤثر براي استفاده عمومي فقط براي انواع محدودي از سرطان‌ها وجود دارد. از مهم‌ترين اين روش‌ها مي‌توان به ‏Pap smear‏ براي سرطان رحم5، ماموگرافي براي سرطان سينه و ‏6FOBT‏ براي سرطان روده7 اشاره كرد.


ادامه مطلب
0 نظر
14 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

پروتئين؛ کليد حل معمای سرطان(پروتئوميکس 1)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
664 بازدید

پروتئين؛ کليد حل معمای سرطان

پروتئوميکس

 بيماري سرطان كه هم‌اكنون نيز از آن به عنوان عمده‌ترين نگراني بهداشت عمومي جهان ياد مي‌شود، در مقاطع مختلف تاريخ همواره بشر را آزار داده است. ناشناخته بودن يا "غير ملموس بودن" علايم اين بيماري تا مراحل بالاي پاتولوژيك، يعني هنگامي كه اين بيماري در كل بدن منتشر شده است، عامل اصلي ناتواني بشر در مهار آن بوده است. اين بيماري دليل مشخصي نداشته و با گذشت زمان شانس بهبود بيمار به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد.

باگسترش قابل ملاحظه علوم داده‌شناسي حياتي و توسعه روش‌هاي پردازش دادگان بيولوژيكي، در سال‌هاي اخير استخراج اطلاعات بيولوژيك از منبع اصلي آن يعني سلول به يكي از بحث‌هاي روز مجامع پزشكي و مهندسي‌پزشكي تبديل شده است. اين توجه به حدي بوده است كه تفسير اطلاعات از قسمت‌هاي مختلف جريان اطلاعاتي جاري در سلول يعني انتقال اطلاعات از ‏DNA‏ به ‏RNA‏ و پروتئين و دخالت پروتئين در فرآيندهاي متابوليكي سلول،چهار حوزه مهم به نام‌هاي ژنوميكس، ترنس‌كريپتوميكس، پروتئوميكس و متابونوميكس را پديد آورده است كه تعداد متون علمي در هريك از اين حوزه‌ها به‌صورت چشمگيري در حال افزايش است. در واقع ساختار بدن طرح مجسمي از اطلاعات كد شده در ژنوم انسان است و كدگشايي ژن يا هر نشانگر ديگري كه از آن حاصل شده است، مي‌تواند با استخراج اطلاعاتي كه به صورت بالقوه وجود داشته ولي هنوز آشكار نشده‌، بشر را ياري دهد. در اين ميان پروتئين به عنوان محصول اصلي ژن و عامل اصلي فعل و انفعالات سلول، مي‌تواند كليد حل مسئله بيماري‌هاي پنهان باشد. در واقع گستردگي پروتئين‌هاي بدن (حداقل 500 هزار نوع) و ديناميك بودن ساختار آنها، قابليت تفسير بسيار بيشتري را نسبت به ژن‌ها(كه حدود 30 هزار نوع و داراي طبيعتي استاتيك هستند) ايجاد مي‌كند. كلمه پروتئوم  براي توصيف مجموعه‌اي ازپروتئين‌ها كه توسط يك ژنوم كدگذاري شده‌، استفاده مي‌شود. پروتئوميكس، علم مطالعه  پروتئوم ها بوده كه شامل مواردي چون شناسايي، توصيف و كمّي‌سازي مجموعه كامل پروتئين‌هاي بيان شده توسّط كليّه ژنوم‌هاي موجود در طول عمر يك سلول، بافت يا ارگانيسم است. زمينه‌هاي اصلي تحقيقاتي اين حوزه شامل شناسايي و كمي‌سازي پروتئين‌هاي موجود در يك تركيب، پيشگويي ساختار سه‌بعدي پروتئين‌ها و تغييرات آن و بررسي تعاملات دوگانه پروتئين‌ها است. يكي از زمينه‌هاي كاربردي اين حوزه، تمايز پروتئين‌ها در نمونه‌هاي سالم و بيمار است كه براساس اختلاف غلظت يك نشانگر(يك پروتئين) يا بر اساس اختلاف الگوي حاصل از مجموعه نشانگرها است. روش‌هاي تك‌نشانگر تاكنون موفقيت زيادي را در تمايز نمونه‌هاي سالم و بيمار نداشته‌ است. در عوض آناليز الگوي پروتئين‌هاي يك نمونه بيولوژيك، نتايج نويدبخشي را در تشخيص بيماري‌ها از خود نشان داده است. در اين ميان طيف‌نگاري جرمي پروتئين‌هاي موجود در خون به منظور تشخيص زودهنگام سرطان،بيشترين توجه دانشمندان اين حوزه را به خود جلب كرده است، تا بلكه پيشرفت روش‌ها در اين عرصه بتواند نگراني سرطان را از سيماي بهداشت عمومي جهان بزدايد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات