تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

آزمايش كامل مايع نخاع(CSF)

8201 بازدید

آزمايش كامل مايع نخاع(CSF)

فيزيولوژي مايع مغزي نخاعي:

CSF سومين مايع اصلي بدن مي باشد(پس از خون و ادرار)

عمل مايع مغزي نخاعي:

1- تامين مواد غذائي جهت بافت هاي عصبي و دفع مواد زائد حاصل از متابوليسم

2- ايجاد يك سد مكانيكي جهت حمايت از مغز و طناب نخاعي در مقابل تروما

نحوه تشكيل مايع مغزي نخاعي:

توليد در شبكه كوروئيد هر ساعت 20 سي سي از طريق فيلتراسيون هيدرواستاتيكي و انتقال فعال مايع از مويرگ هاي شبكه كوروئيد اتصالات محكم سلول هاي پوششي مويرگ هاي كوروئيد مانع از ورود ماكروملوكول هاي پروتئيني و چربي هاي نامحلول به داخل مايع مغزي نخاعي مي گردد كه تحت عنوان همان سد خوني – مغزي نام دارد(Blood Brain Barrier) باز جذب مايع نخاع در پرز عنكبوتيه صورت مي گيرد.


ادامه مطلب
0 نظر
28 تیر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

كاربرد PCR در بيوتكنولوژی

981 بازدید

كاربرد PCR در بيوتكنولوژی

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) از جمله واژه‌هاي پر سرو صداي سال هاي اخير است. اين واژه را درست يا نادرست به مفهوم همه چيز براي مردم به كار مي‌برند. زيست‌فناوري را در يك تعريف كلي به كارگيري اندامگان يا ارگانيسم يا فرايندهاي زيستي در صنايع توليدي يا خدماتي دانسته‌اند. تعريف ساده اين پديده نوين عبارت است از: دانشي كه كاربرد يكپارچه زيست شيمي، ميكروب شناسي و فناوري هاي توليد را در سيستم هاي زيستي به دليل استفاده‌اي كه در سرشت بين رشته‌اي علوم دارند مطالعه مي‌كنند. در تعريف ديگر، زيست فناوري را چنين تشريح كرده‌اند:
فنوني كه از موجودات زنده براي ساخت يا تغيير محصولات، ارتقا كيفي گياهان يا حيوانات و تغيير صفات ميكروارگانيسم ها براي كاربردهاي ويژه استفاده مي‌كند.
زيست فناوري داراي دو جزء است: يك جزء آن در پي دستيابي به بهترين كاتاليزور براي يك فرايند يا عملكرد ويژه است و جزء ديگر، سيستم يا واكنش‌گري است كه كاتاليزورها در آن عمل مي‌كنند.
 

واژه بيوتكنولوژي (زيست فناوري) نخستين بار در سال 1919 توسط  Karl Ereky به مفهوم كاربرد علوم زيستي و اثر متقابل آن ها در فناوري هاي ساخت بشر به كار برده شد.
به طور كلي زيست فناوري يكي از محورهاي اساسي توسعه در بسياري از كشورها قلمداد شده و در تنظيم راهكارها و برنامه هاي ملي، توجه جدي به آن معطوف شده است.
بيوتكنولوژي، دانشي برگرفته از گرايش هاي مختلف در شاخه هاي علوم زيستي است كه در ارتباط با به كارگيري ارگانيزم هاي زنده، اندامك هاي آن ها، مولكول ها و فـرايـنـدهـاي زيـسـتـي جـهـت بـهـبـود و تـوسعه خدمات پزشكي، داروسازي، صنعتي، شيميايي و كشاورزي است.


ادامه مطلب
0 نظر
21 تیر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

رديابی گاز در مايعی به نام خون

1086 بازدید

رديابی گاز در مايعی به نام خون

آناليزرهاي گازهاي خوني  براي اندازه گيري PH‌، فشار جزئي دي اكسيد كربن (PCO۲‌ )  و جزئي اكسيژن (2 PO )در مايعات بدن به خصوص خون انسان استفاده مي شوند. اندازه گيري اين پارامترها جهت تعيين تعادل اسيد و باز در بدن اهميت دارند. تغيير ناگهاني PH‌ و 2PCO‌ مي تواند منجر به آريتمي هاي قلبي، افت فشار غير عادي بطن و حتي مرگ شود. اين نشانگر اهميت ثابت نگه داشتن اسيديته فيزيولوژيك و در نتيجه اهميت دستگاه آناليزور گازهاي خوني (ABG) است.

تعادل اسيدي بازي

PH‌ نرمال مايعات خارج سلولي بين 35/7 تا 45/7 است و اين به معني قليايي بودن اندك مايعات بدن است. هنگامي كه مقدار PH‌ از 45/7 تجاوز كند قليايي تر و وقتي كمتر از 35/7 شود نشانگر اسيدي شدن مايع است كه هر دو حالت، وضعيتي نا بهنجار براي بدن تلقي مي شود. خارج شدن PH‌ از محدوده نرمال ممكن است به سبب اختلال در يكي از سه مكانيسم فيزيولوژيك زير باشد: 1- مقادير شيميايي بافرينگ 2- تنفس 3- دفع گوارشي. سطح اسيدي بازي مايعات بستگي به غلظت يون هيدروژن دارد. كه رابطه آن به صورت زير است:

[+PH = log [H


ادامه مطلب
0 نظر
14 تیر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

زندگينامه علمی دكتر محمد رضا نوری دلوئی

1583 بازدید

زندگينامه علمی دكتر محمد رضا نوری دلوئی

 (دكترای ژنتيك مولكولی پزشكی)

دكتر محمد رضا نوری دلوئی استاد پايه 26 دانشگاه علوم پزشكی تهران در20 بهمن سال 1328 در يكی از روستاهای گناباد بنام "دلوئی" و در خانواده ای كشاورز چشم به جهان گشود. دوران دبستان را همان جا سپری كرد. در طی دوران تحصيل همواره با كسب رتبه نخست، دانش آموزی ممتاز بود، البته در كنار درس به فعاليتهای ديگری هم می پرداخت. از جمله به مرحوم پدرش در كارهای كشاورزی و دامداری كمك می كرد و همواره سعی داشت روی پای خود بايستد. بطور نمونه در دوران تحصيل (دبستان و دبيرستان) به برخی از همكلاسی های خود درس می داد كه هم برايش يك سرگرمی جدی بود و هم دستمزد مختصری دريافت می كرد و تشويق نيز می شد. اين روند در ادامه تحصيلات دانشگاهی (در داخل و خارج) نيز ادامه داشت.

دكتر نوری دلوئی تحصيلات ابتدائی را در دبستان شيبانی واقع در روستای دلوئی در سال 1341 به پايان رساند و در سال 1347 ديپلم خود را در رشته ی طبيعی (علوم تجربی) با كسب رتبه ی نخست در دبيرستان نا صر خسرو گناباد اخذ كرد. سپس به دانشكده علوم دانشگاه تهران در مقطع ليسانس زيست شناسی وارد شد. در آن زمان برای او فرصتهای ديگری هم در رشته هائی كه در آن زمان جاذبه بيشتری داشت، موجود بود اما علاقه به جستجو و پژوهش در مسائل زيست شناسی بويژه ژنتيك موجب شد تا به اين رشته بپردازد.

پس از اخذ مدرك ليسانس، با اخذ رتبه نخست كنكور فوق ليسانس شاخه ی راديو بيولوژی و ژنتيك، وارد مركز تحقيقات بيو فيزيك و بيوشيمی (IBB) دانشگاه تهران شد. مركزی كه در آن زمان از جايگاه بسيار بالائی در علوم سلولی و مولكولی روز برخوردار بود. پس از حدود سه سال تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد و كسب رتبه نخست، با استفاده از بورسی كه به وی تعلق می گرفت برای ادامه تحصيل به خارج از كشور رفت.


ادامه مطلب
0 نظر
7 تیر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات