تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

آشنایی با تاریخ فلسطین

1339 بازدید

آشنایی با تاریخ فلسطین


فلسطین سرزمینی عربی و اسلامی است، که در قدیم کنعان نام داشت، حدود 27024 کیلومتر مربع مساحت دارد که دریای مدیترانه در غرب، لبنان در شمال، سوریه و رود اردن در شرق و دریای سرخ و شبه جزیره سینا در جنوب و جنوب غربی آن قرار دارد.
فلسطن سرزمینی حاصلخیز و دارای آب و هوای معتدل است. این منطقه محل ظهور پیامبران بزرگی چون عیسی (ع)، موسی (ع)
و محل عبور و زندگانی حضرت ابراهیم (ع) بوده است. این سرزمین از نظر موقعیت سوق الجیشی بسیار حساس و پراهمیت است به مثابه پلی است که کشورهای عربی، اسلامی آسیا را به آفریقا متصل می‌کند.

این موقعیت ویژه جغرافیایی فلسطین را در طول تاریخ گذرگاه و نقطه تمرکز بسیاری از کشورها و تمدنهای پیاپی تبدیل کرده بود تا اینکه همراه با سایر سرزمینهای عربی، به کشوری با هویتی اسلامی و عربی تبدیل شد.

شهر اورشلیم با بیت المقدس قدیم بر فراز یک تپه بنا گردیده و از مکان‌های مهم فلسطین است. کوه صهیون و کوه زیتون از شرق و غرب آن را احاطه کرده اند.

کنعانیان نخستین اقوامی بودند که از شبه جزیره عربستان به فلسطین آمدند و در این سرزمین سکونت گزیدند. آنان در فلسطین با آموریان و فلسطینیان در هم آمیختند و از سال 2500 ق.م فرمانروایی ایجاد کردند که 15 قرن ادامه داشت. تاریخ فلسطین با نام انبیا آغاز می‌شود. نام حضرت یعقوب، اسرائیل بود. بنی‌اسرائیل فرزندان یعقوب بودند و حدود سیزده قرن قبل از میلاد اقتدار داشتند. در هنگام حکومت فرعون بر مصر و پیش از ظهور موسی (ع) جمعیت اسرائیلیان زیاد شد. 430 سال پس از ورود یعقوب به مصر، حضرت موسی (ع) قوم بنی اسرائیل را از سرزمین مصر به مقصد سرزمین موعود، به حرکت درآورد. پیمودن این مسافت چهل سال طول کشید. حضرت موسی در این دوران طولانی از هدایت قوم فروگذار نکرد اما بنی اسرائیل بارها دست به طغیان و تجاوز زدند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

اتوآنالیزرهای بیوشیمی

1401 بازدید

اتوآنالیزرهای بیوشیمی


    با پیدایش انواع مختلف تست‌های بیوشیمیایی و افزایش روز افزون تقاضای انجام این تست‌ها، استفاده از روش‌های خودکار به عنوان جایگزین مناسب روش‌های سنتی مطرح می‌گردند. این دستگاه‌ها که با نام اتوآنالیزر خوانده می‌شوندکمترین دخالت اپراتور انواع مختلف تست‌های بیوشیمیایی را سنجش كرده و اطلاعات را بصورت همزمان نمایش می‌دهند، به عبارت دیگر دستگاه‌هایی هستند که غلظت متابولیت‌ها، الکترولیت‌ها، پروتئین‌ها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار و مایع مغزی‌ـ نخاعی و دیگر مایعات بدن با دقت و صحت زیاد اندازه‌گیری می‌کنند. کاهش هزینه‌های تمام شده هر تست، کاهش پرسنل مازاد، افزایش سرعت، دقت و صحت نتایج و نیز توان عملیاتی بالای این دستگاه‌ها در افزایش تمایل استفاده از این دستگاه‌ها در آزمایشگاه‌های بالینی مؤثر بوده است.


اتوآنالیزرهای بیوشیمی از لحاظ قابلیت برنامه‌ريزی دو نوعند:

 باز: پارامترهای تست، توسط اپراتور قابل تغییر است و معرف‌های لازم را از هر فروشنده‌ای می‌توان تهیه کرد.

 بسته: پارامترهای تست، توسط سازنده برنامه‌ریزی شده و غیرقابل تغییر است، بنابراین محلول‌ها و معرف‌های لازم خاص دستگاه هستند و باید از یک منبع واحد تهیه شوند.


ادامه مطلب
0 نظر
21 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با سلول هاي خون

1681 بازدید

تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با سلول هاي خون


سل كانتر - شمارنده سلولي
از اين دستگاه براي اندازه‌گيري پارامترهاي خوني به صورت كمي استفاده مي‌كنند. وظيفه اصلي اين دستگاه ها تهيه گزارش سريع و دقيق به روشي ساده از پارامترهاي اصلي خون است، به نحوي كه نمونه هاي غير طبيعي از نمونه هاي طبيعي تفكيك شده  و جهت انجام بررسي هاي بيشتر آن ها از روش هاي متداول ديگر كمك گرفته مي شود .

ســـــــل كـــــــانـــتــــــر از دو واژه (‌ســـلــــــول)cell و(‌شمارش)count تشكيل شده است . استفاده از ايـن دستگـاه هـا امـروزه پيشـرفـت خوبي داشته اســـت. روش دسـتـــي هـــم در كـنـــار ايــن روش خودكار براي كاليبراسيون استفاده مي شود.  هر چـنــد كــه ايــن دسـتـگــاه هــا يـكــي از مـلــزومـات آزمايشگاه هاي امروزه هستند و با دقت بالا كار مي كنند اما باز هم ممكن است جواب به دست آمــده از نـتــايــج واقـعــي دور بــاشـد. در كـذشـتـه ســل‌‌كــانـتــر هــا بـر اسـاس انـدازه ، سلـول هـا را شـمـارش مـي‌كـردنـد امـا امـروزه از روش هـاي جـديـدي مـانند اسكاتر استفاده مي شود. انواع مختلفي از اين نوع دستگاه ها وجود دارد كه از روش هـــاي مـخـتـلـفـــي بـــراي انـــدازه گـيـــري و شمارش سلول ها استفاده مي شود اما تقريبا تمام آن هـا از يـكـي از چـهار روش امپدانس (روش امپدانس الكتريكي-تغيير در هدايت الكتريكي) ، اپـتـيـكـال (الـكـتـرواپـتـيـكـال) ، و تـلـفـيقي استفاده مـي‌كـنـنـد.روش امـپـدانـس بـه عـلـت سـهولت و مزايايي نسبتا خوبي كه دارد بيشتر استفاده مي شود.  سل‌كانتر هاي اپتيكال توسط نور و قوانين حاكم بر آن شاخص هاي هماتولوژي را گزارش مـي‌كـنـد.


ادامه مطلب
0 نظر
14 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

مروري بر سيستم الايزا ريدر

1109 بازدید

مروري بر سيستم الايزا ريدر

الايزا ريدر  يا خوانشگر الايزاكه به اسامي <ميكروپليت ريدر> و <خوانشگر ميكروپليت فتومتريك> نيز معروف است، يك اسپكتروفتومتر تخصصي بوده كه به منظور قرائت نتايج تست اليزا طراحي شده است. اين وسيله به منظور تعيين حضور آنتي بادي ها يا آنتي‌ژن هاي اختصاصي در نمونه ها به كار مي‌رود. اين تكنيك بر اساس تشخيص يك آنتي‌ژن يا آنتي بادي ها روي يك سطح جامد به صورت مستقيم يا ثانويه به كمك آنتي بادي هاي نشاندار و ايجاد محصولاتي استوار است كه مي‌توانند توسط اسپكتروفتومتر  خوانده شوند. واژه الايزا ELISA، اختصاري از كلمات Enzyme-Linked  Immuno  sorbent  Assay است. 

 

كاربرد ميكروپليت ريدر

مــيــكـــروپــلــيـــت
ريــدر بــراي خــوانــدن نـتــايــج تست‌هاي الايزا مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تـكـنـيــك كــاربــردي مـسـتـقـيــم در ايـمـنــولــوژي و سـرولـوژي دارد. از مـيـان كـاربـردهـاي ديگر اين وسيله به تاييد حضور آنتي بادي ها يا آنتي‌ژن‌هاي يك عامل عفوني در يك ارگانيزم، آنتي بادي هاي يـك واكـسـن يـا اتـوآنـتـي بـادي هـا بـراي مـثال در آرتريت روماتوئيد مي توان اشاره كرد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات