تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

ماه گرفتگی

دسته بندی: اقمار،
435 بازدید

ماه گرفتگی

یکی از پدیده هایی که همواره نظر انسان را به خود جلب کرده ماه گرفتگی است.

ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می افتد که ماه در فاز کامل (بدر) و در حال عبور از بخشی از سایه زمین باشد، هنگامی که خورشید، زمین و ماه بدر همگی در یک راستا و در یک خط قرار بگیرند؛ در حالی که زمین بین ماه و خورشید واقع شود، در این حالت نوری که از خورشید به ماه میتابد با وجود زمین باعث ایجاد سایه ی زمین روی تنها قمر زمین یعنی ماه می‌شود و ماه گرفتگی رخ می‌دهد. سایه ی زمین در واقع از دو قسمت مخروطی شکل درست شده است که یکی در داخل دیگری قرار دارد. بخش خارجی یا نیم سایه ای (penumbra) منطقه ای است که زمین فقط قسمتی از پرتو های خورشید را مسدود می کند و مانع از رسیدن آنها به ماه می شود.در مقابل بخش درونی یا قسمت سایه (umbra)، ناحیه ای است که زمین مانع از رسیدن تمام پرتو هایی می شود که از خورشید به ماه می رسد قاعده ی این مخروط مقطع زمین و طول متوسط آن 0 138000 کیلومتر است، طول این سایه بر اثر تغییر فاصله ی زمین از خورشید وتغییر فاصله ماه تا زمین تا حدود 40000 کیلومتر تغییر می کند.با توجه به جابجایی ماه در مدار ،همواره 2 هفته قبل یا بعد از خورشید گرفتگی امکان گرفتگی ماه هم وجود دارد.


ادامه مطلب
0 نظر
28 خرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

قمر ماه

دسته بندی: اقمار،
337 بازدید

قمر ماه

معمولا حرکت زمین و ماه را به طور جداگانه توصیف می کنیم.زمین به دور خورشید می گردد و ماه زمین را دور میزند.در واقع بهتر است که زمین و ماه را به صورت یک منظومه دوتایی در نظر بگیریم که به دور خورشید می گردد.واژه منظومه دوتایی ممکن است به هر دستگاه دو جسمی اطلاق شود،اما معمولا به معنی دو جسمی است که بر اثر نیروی گرانشی متقابل،اثر محسوسی بر حرکت یکدیگر دارند.معمولا مدار زمین به دور خورشید را به صورت یک بیضی صاف در نظر می گیریم اما در واقع چنین نیست.زمین به تدریج که مدار خود را طی می کند به مقدار قابل توجهی در حدود 4800Km در دو سمت این مدار منحرف می شود.ماه همچنین در مدار خود به دور خورشید،تقریبا 384000Km از دو طرف همان مدار انحراف پیدا می کند.تنها نقطه ای که در امتداد مدار صاف برگرد خورشید حرکت می کند گرانیگاه منظومه زمین و ماه است.اگر ماه و زمین را در دو سر میله ای فرضی به طول 388800Km تصور کنیم،گرانیگاه این منظومه نقطه ای در میله است که منظومه به مثابه یک الاکلنگ حول آن در وضعیت تعادل خواهد بود.

چون جرم زمین را میدانیم،تصور این تعادل به ما امکان می دهد که جرم ماه را تعیین کنیم.برای نشان دادن این مفهوم،فرض کنید که پدری با فرزند نوجوان خود در دو سر یک الاکلنگ نشسته باشند و برای آن که الاکلنگ به وضعیت تعادل برسد باید فاصله فرزند از تکیه گاه سه برابر فاصله پدر از تکیه گاه باشد.در این صورت به درستی میتوانیم نتیجه بگیریم که وزن فرزند یک سوم وزن پدر است.چون گرانیگاه زمین و ماه در وضعیت تعادل تقریبا 4800Km از مرکز زمین و 384000Km از مرکز ماه فاصله دارد به این نتیجه میرسیم که جرم ماه باید فقط 1.8 جرم زمین باشد.


ادامه مطلب
0 نظر
21 خرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

فهرست اجرام مسیه

دسته بندی: نجوم رصدی،
426 بازدید

فهرست اجرام مسیه

فهرستی از ۱۱۰ جرم غیر ستاره ای (سحابی، خوشه ستاره ای و کهکشان ) که شارل مسیه به کمک دستیارش پیر مشن آنرا گردآوری کرده است.                                           

مِسیه که با هدف کشف دنباله دارها در رصدخانه مارین رصد می‌کرد در تاریخ ۲۸ آگوست ۱۷۵۸ بطور کاملا اتفاقی متوجه جرمی در آسمان شد که تصور کرد یک دنباله دار است؛ اما این جرم مه آلود اصلا حرکت نداشت. این جرم سحابی خرچنگ در نزدیکی ستاره زتا-ثور بود که به عنوان اولین جرم مِسیه با عنوان M1، با قدر مجموع ۸ ثبت شد.

مِسیه برای این‌ که چنین اجرام غیر ستاره ای را با دنباله‌دارها اشتباه نگیرد شروع به یافتن و فهرست کردن اجرام غیر ستاره ای کرد. مِسیه در سال ۱۷۶۵ فهرستی از ۴۱ جرم غیر ستاره ای را منتشر کرد که از این تعداد ۱۷ یا ۱۸ عدد از آنها را خودش کشف کرده بود و بقیه را ستاره شناسانی دیگر کشف کرده بودند.


ادامه مطلب
0 نظر
14 خرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

همه چيز درباره كروماتوگرافي

1002 بازدید

همه چيز درباره كروماتوگرافي

كروماتوگرافي عبارت جامعي است براي يك مجموعه از تكنيك‌هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در جداسازي تركيب‌ها. ماده مركب در يك مايع به نام فاز متحرك حل مي‌شود و در طول  ماده ي ديگري به نام فاز ايستا حركت مي‌كند. اجزاي مختلف تركيب، با سرعت‌هاي متفاوت حركت مي‌كنند و لذا از هم جدا مي‌شوند. 

كـرومـاتـوگـرافـي مـي‌تـوانـد تحليلـي يـا توليدي باشد. هدف كروماتوگرافي توليدي، جداسازي اجزاي يك تركيب براي كاربرد در جاهاي ديگر است. كروماتوگرافي تحليلي  با مقادير كمتري از مـاده انجـام مـي‌شـود و بـراي انـدازه‌گيـري نسبت آناليت‌ها در يك تركيب است.

دو روش اصـلــي كــرومــاتـوگـرافـي عبـارتنـد از كــرومــاتــوگــرافــي مــايــع و گـاز (GC). در شـكـل 1  روش‌هـاي مختلـف كـرومـاتوگرافي، نشان داده شده‌اند. 

كروماتوگرافي را مي‌توان براي خالص سازي مـواد، شنـاسـائـي تـركيبـات و كمّي كردن ميزان و مقادير استفاده كرد. HPLC، GC و كروماتوگرافي لايه نازك (TLC)، در آزمايشگاه‌هاي سم شناسي رايج  بوده و براي كمي كردن سطح دارو در سرم در مـانيتـوركـردن داروهاي درماني و شناسايي دارو مفيـداسـت. كـرومـاتـوگـرافـي مـايـع در آزمـايشگاه باليني در سنجش ويتامين‌ها و هورمون‌هاي خاص (و‌متابوليت‌هاي آن‌ها) نيز استفاده مي‌شود.

تاريخچه

كروماتوگرافي يا نوشتن با رنگ، در ابتدا توسط دانشمند روسي به نام Mikhail Tsvet در 1900 به كار گرفته شد. او كار با كروماتوگرافي را در دهه ي اول قرن بيستم ادامه داد و ابتدا ازآن براي جداسازي رنگدانه‌هاي گياهان استفاده كرد. از آنجا كه اين اجـزا، رنـگ‌هاي متفاوتي دارند (سبز، نارنجي و زرد) لـذا نـامگـذاري اين تكنيك بر همين اساس صورت گرفته است. انواع جديد كروماتوگرافي در طول 1930 و 1940 ايجاد شدند و اين تكنيك را بــراي بـسـيــاري از فــرايـنــدهــاي جـداسـازي مفيـد كردند.


ادامه مطلب
0 نظر
7 خرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات