تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

خون مصنوعي و كاربرد هاي آن

550 بازدید

خون مصنوعي و كاربرد هاي آن

بر طبق آمار،تنها در ايالات متحده ي آمريكا، هر دو ثانيه،يك نفر نيازمند خون است كه معمولا اين نياز توسط بانك خون مرتفع مي‌شود.برهمين اساس سازمان صليب سرخ جهاني  نيازمند  هشتادهزار واحد خون به‌صورت روزانه است و اين درحاليست كه دسترسي به بيش از سي و شش هزار واحد در روز ميسر نيستند.از طرف ديگر آمارها نشان دهنده ي اين نكته هستند كه تنها چهار درصد از افراد جامعه داوطلب اهداي خون هستند.همچنين نياز به خون به‌طور ساليانه شش درصد افزايش دارد درحالي كه اهداي خون نرخ رشد سه درصدي را نشان مي‌دهد . از اين رو كاملا واضح است كه خون مصنوعي  ضروري است.در اين مقاله با خون مصنوعي، دلايل نياز به آن،ويژگي هاي خون مصنوعي، نقاط ضعف و قوت انواع خون مصنوعي و تفاوت و شباهت هاي انواع خون مصنوعي آشنا خواهيم شد.

 

چرا به خون مصنوعي نياز است؟

هـمانطور كه مي‌دانيم،خون طبيعي انسان به گـروه هـاي مـخـتـلـف بـا بـارهـاي مثبت و منفي تقسيم‌بندي مي‌شود و هر فرد ،به هنگام گرفتن خون، تنها بايد از گروه خوني خـــود يـــا گـــروه هـــاي مــشـــابـــه كـــه سـازگـاري دارنـد، خـون دريافت كــــنــــنـــــــد. زيـــــــرا در غـــيـــــــر ايـــــــن صــورت،درصــد احـتـمـال مـرگ فرد گيرنده ي خون بسيار بالا مي رود. از طـــرف ديـگـــر تـنـهـــا گــروه خوني O منفي است كه به عنوان دهنده  عمـومـي بـه‌حسـاب مـي آينـد.اما متاسفانه تعداد افـراد داراي ايـن نـوع گـروه خـونـي بسيار اندك است .


ادامه مطلب
0 نظر
21 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تشخيص هويت با استفاده از اثر انگشت

660 بازدید

تشخيص هويت با استفاده از اثر انگشت

در دنياي امروز هيچ چيز ارزشمندتر از اطلاعات نيست. اين اطلاعات گاهي بسيار با اهميت بوده و حفاظت از آن‌ها كاري است كه همواره مورد توجه  است. بنابراين بايد به نحوي هويت افراديرا كه به اين اطلاعات دسترسي دارند  تعيين كرد.

در روش‌هاي سنتي جهت تعيين هويت افراد از اطلاعاتي كه فرد در اختيار داشت ، مانند كلمه رمز و يا شماره شناسايي استفاده مي‌شد؛ اين رو‌ش‌ها در عين ساده و كم هزينه بودن ، معايبي چون امكان دزديده شدن ، فراموش شدن و ... را نيز داشتند. در واقع در اين روش‌ها سيستم قادر نبود بين فرد واقعي و فرد نفوذ كننده تمايز قايل شود ؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه سيستم‌هاي سنتي از امنيت كافي براي جامعه الكترونيكي امروزي ما برخوردار نيستند.

روش‌هـــاي فـــراوانـــي بـــراي تـشـخـيــص اثــر انگشت وجود دارد كه بعضي از آن‌ها با استفاده از فرم خاصي از شكل اثر انگشت است. به طور كلي در تكنيك‌هاي بيومتريك براي تشخيص اتوماتيك هويت از اثر انگشت استفاده  مي‌شود . عـمــومـا روش‌هـاي تـشـخـيـص اثـر انـگـشـت بـر اســاس ويــژگــي‌هــاي مـيـنــوتـيــا و روش اسـاس هـمـبستگي است. روش اساس مينوتيا به طور گـسـترده و عمومي براي تشخيص اثر انگشت مـورد استفاده قرار مي‌گيرد .يكي از مشكلات اصلي كه همواره سيستم هاي بيومتريك با آن مواجه هستند عدم تشخيص واقعي بودن هويت شخص مورد ارزيابي است، تا آنجا كه منجر به ورود افراد غير مجاز به سيستم مي شود. يكي از متداول‌ترين سيستم هاي بيومتريك ، تشخيص اثر انگشت است .


ادامه مطلب
0 نظر
21 فروردین 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

چند آزمایش ساده به وسیله میکروسکوپ نوری

11570 بازدید

چند آزمایش ساده به وسیله میکروسکوپ نوری

آزمايش شماره1: تهيه لام مرطوب و مطالعه آب بركه

وسايل و مواد لازم: لام- لامل- سوزن و چند قطره آب بركه و يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي

روش انجام آزمایش: در كارهاي آزمايشگاهي، تعدادي زيادي از مشاهدات شما با ميكروسكوپ روي موجودات زنده يا روي بافت ها يا قسمت هايي از موجودات صورت مي گيرد كه مي خواهيد زنده نگهداريد. خشك شدن، شكل آنها را بسيار تغيير مي دهد، البته تأثير مرگ روي مطالعه حركات موجودات، نياز به يادآوري ندارد.

براي مطالعه مواد زنده، بايستي لام هاي مرطوب تهيه كنيد. براي تهيه لام مرطوب،‌ ابتدا يك لام و لامل تميز برداري، (لامل بسيار نازك است به طوري كه مي توان عدسي شيئي را تا آن جا كه ممكن باشد، نزديك نمونه ها آورد.) با استفاده از يك قطره چكان يك قطره آب بركه را در مركز لام بگذاريد. لام را بايد به طريق زير روي قطره آب گذاشت:

يك طرف لامل را پايين بياوريد تا جايي كه با يك طرف قطره با زاويه 45 درجه، تماس بيابد. پس از اينكه آب در طول لبه لامل گسترده شد، با احتياط در حالي كه لبه آزاد را با يك سوزن تشريح يا نوك مدادتان گرفته ايد، پايين بياوريد. چنانچه اين عمل به دقت انجام گيرد، مانع تجمع حباب هاي هوا در زير لامل مي شود (حباب هاي هوا كه مانع مطالعه دقيق مي شوند، از اشياء ديگر توسط شكل يكنواخت گرد و محيط خيلي تيره اي كه دارند، قابل تشخيص هستند) زيادي آب در لبه هاي لامل را مي توان با قرار دادن يك قطعه كاغذ آب خشك كن يا كاغذ صافي با احتیاط از لبه لامل، جذب كرد. معهذا چنانچه لام تهيه شده شما در ضمن مطالعه شروع به خشك شدن كند، يك قطره آب به لبه لامل، اضافه كنيد (شكل شماره1 روش تهيه لام مرطوب را نشان مي دهد) با بزرگنمايي ضعيف ميكروسكوپ و نور كم، يك مطالعه كلي از قطره آب بركه به عمل بياوريد. هر قدر كه مي توانيد ، موجودات را مشخص كنيد. به دقت تفاوت هاي ساختماني و سبك حركت آنها را مطالعه كنيد. اشكالي كه در شکل شماره2 براي شما ترسيم شده، مي توانند به تشخيص آنچه مي بينيد كمك كنند.


ادامه مطلب
1 نظر
28 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

روش ساخت یک میکروسکوپ نوری ساده

12533 بازدید

روش ساخت یک میکروسکوپ نوری ساده

همه معلمان و دانش آموزان، در مقاطع مختلف تحصیلی، آرزو دارند که به یک میکروسکوپ ساده و قابل حمل، دسترسی داشته باشند. زیرا موجودات ریز درون بافت های گیاهی و حیوانی در زیر میکروسکوپ، بسیار جالب و دیدنی هستند و از نظمی دقیق، حکایت دارند. امروزه، می توان با اندکی صرف وقت و هزینه، به این آرزوی قدیمی، جامه عمل پوشاند تا دانش آموزان و معلمان، یک میکروسکوپ کوچک، در جیب خود داشته باشند. البته میکروسکوپی که شما در این جا می سازید، در مقایسه با میکروسکوپی که در آزمایشگاه ها به کار می برند، قدرت چندانی نخواهد داشت ولی به شما، توانایی دیدن خیلی چیزها را می دهد که با چشم نمی توانستید ببینید. در واقع بزرگنمایی این میکروسکوپ، برابر با توان اولین میکروسکوپ ساخت بشر است. سازنده اولین میکروسکوپ همان طور که در ابتدا شاره شد، یک تاجر پارچه اهل هلند به نام لی وان هوک (1723-1632) بود. عدسی میکروسکوپ او ، تنها یک قطعه شیشه گرد و کوچک بود که بر روی یک قاب فلزی، سوار شده بود. لی وان هوک با این وسیله ساده توانست تخم مورچگان و شپش ها، دانه ها، گرده گل ها، بچه سرکه، تخم های صدف و جریان خون در دم ماهی را بررسی کند. شما نیز می توانید تا میکروسکوپی که ساخت آن را فرا میگیرد،آزمایش های او را تکرار نمایید.


ادامه مطلب
1 نظر
21 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

انواع ميكروسكوپ از نظر نحوه کارکرد

10477 بازدید

                                         انواع ميكروسكوپ از نظر نحوه کارکرد

در بررسي و مطالعه سلول، يكي از مشكلات زيست شناسان، كوچكي فوق العاده سلول و اجزاء آن مي باشد. براي از بين بردن اين مشكل، از وسيله اي به نام ميكروسكوپ (Microscope) يا ريزبين، استفاده مي شود. كلمه ميكروسكوپ، از دو كلمه يوناني ميكروس (كوچك) و اسكوپوس (بيننده) مي باشد. بنابراين، ميكروسكوپ يعني بيننده اشياء كوچك.

مكعبي فرض كنيد كه طول و عرض و ارتفاع آن برابر با يك ميليمتر باشد. در اين فضاي بسيار كوچك (يا ميليمتر مكعب) حدود دويست و پنجاه هزار سلول كبد را مي تواند گنجانيد. مطلب فوق، نشان مي دهد كه اندازه واحد اساسي ساختمان بدن جانداران (سلول) بسيار كوچك است بنابراين، تجسم و ديدن ميكرو ارگانيسم هاي منحصر به فرد با چشم برهنه (غير مسلح) غير ممكن است ولي به كمك ميكروسكوپ مي توان تصوير درشت و قابل مطالعه اي از سلول هاي ديگر ميكروارگانيسم ها (مانند باكتري ها، آميب ها، ويروس ها و...) به دست آورد.

شايد يكي از مهمترين مسائلي كه در دانش آموزان مبتدي باعث تحول در شناخت آنها نسبت به وضع سلول شناسي (سيتولوژي) و ميكروب شناسي (ميكروبيولوژي) مي شود، شناخت ساختمان، ميكروارگانيسم ها مي باشد. كوچكترين ميكروارگانيسم ها آنهايي هستند كه شكل خاص دارند و ساختمان هاي موجوداتي كه مي شناسيم را مي سازند. به شكل شماره1 توجه كنيد.

 

                            

                                 شکل۱- نمایشی از میکروارگانیسم های مختلف در اندازه های متفاوت


ادامه مطلب
0 نظر
14 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

مشكل مديريت داده‌ها و بيوانفورماتيك در علوم آزمايشگاهي

836 بازدید

مشكل مديريت داده‌ها و بيوانفورماتيك در علوم آزمايشگاهي

متاژنوميكس دانشي است مهم، نوين و بسيار پُرهزينه كه داده‌هاي زيادي را در اختيار دانشمندان و محققين مي‌گذارد. در آغاز كار، داده‌هايي كه از بيوانفورماتيك حاصل مي‌شد كاربرد خاصي براي دانشمندان نداشت و آنها پيوسته در حال جمع‌آوري اطلاعات بودند. اما به‌تدريج، دانشمندان با گسترده شدن داده‌ها و كسب تجربه به فكر استفاده‌هاي گوناگون از اين اطلاعات افتادند. يكي از كاربردهاي جديد متاژنوميكس، استفاده از اين دانش در تصميم‌گيري‌هاي باليني است. البته، راه زيادي مانده تا نظام باليني بتواند به‌خوبي از داده‌هاي بيوانفورماتيك براي تشخيص‌هاي آزمايشگاهي و بيماري‌هاي باليني بهره‌مند شود. يكي از مشكلات بزرگي كه بر سر راه دانش متاژنوميكس و كاربرد آن در نظام باليني و آزمايشگاهي وجود دارد چند جانبه بودن اين رشته است؛ زيرا دانش متاژنوميكس تلفيقي است از سه دانش بسيار مهم رياضي، كامپيوتر و زيست‌شناسي كه در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود پژوهشگراني كه در اين رابطه كار مي‌كنند گرايش زيادي به دو رشته‌ي رياضي و كامپيوتر دارند و اين خود يك اشكال بسيار عمده براي مديريت داده‌ها در زمينه‌ي مطالعات آزمايشگاهي و باليني بشمار مي‌آيد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 مرداد 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

سيستم اطلاعات آزمايشگاه

605 بازدید

سيستم اطلاعات آزمايشگاه

(Laboratory information system) 

سيستم اطلاعات آزمايشگاه يا LIS مجموعه‌اي از نرم افزارها است كه اطلاعات توليد شده توسط فرايندهاي آزمايشگاه پزشكي را دريافت، پردازش و ذخيره مي كند. اين سيستم اغلب بايد بتواند با دستگاه ها و سيستم هاي اطلاعاتي ديگر مانند سيستم هاي اطلاعات بيمارستان (HIS) ارتباط برقرار كند. انتخاب فروشنده براي خريد LIS،‌ يك موضوع مهم است و  به طور معمول نياز به چند ماه تحقيق دارد. نصب سيستم نيز بسته به پيچيدگي سازمان دهي از چند روز تا چند ماه وقت مي گيرد. تنوع سيستم هاي LIS به اندازه  تنوع كارهاي آزمايشگاهي است. برخي از فروشندگان سرويس كامل و جامعي كه قادر به برآورده كردن نيازهاي مختلف آزمايشگاه بيمارستان است، ارائه مي كنند اما برخي از آن‌ها، مدول‌هاي تخصصي ارائه مي دهند. تخصص‌هاي آزمايشگاهي كه توسط LIS پشتيباني مي شوند شامل هماتولوژي، شيمي، ايمونولوژي، بانك خون، پاتولوژي جراحي، پاتولوژي آناتوميكي و ميكروبيولوژي است. 


ادامه مطلب
0 نظر
21 اسفند 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

NMP22 جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار در تشخیص کانسرهای مثانه

1389 بازدید

NMP22 جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار، تشخیص و پیگیری کانسرهای مثانه

 

سرطان مثانه نهمین سرطان شایع در دنیا و سیزدهمین عامل مرگ ناشی از سرطان است. شیوع آن در آمریکا، قسمت‌های جنوبی و شرقی اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه بطور چشمگیری بیشتر است؛ بطوریکه در آمریکا پنجمین سرطان شایع است. در هنگام تشخیص، این سرطان، در 70% موارد محدود به لایه‌های سطحی است و در این موارد پیش‌آگهی پنج ساله 95% است، اما در 30% موارد، در زمان تشخیص، تهاجم به لایه عضلانی یا متاستاز دیده می‌شود که در این موارد پیش‌آگهی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد و به ترتیب 46% و 15% خواهد بود که حاکی از نقش مؤثر تشخیص زودرس در کنترل این سرطان است . 

در حال حاضر با سیستم‌های تشخیص، پیگیری و درمان، سرطان مثانه بیشترین هزینه را از زمان تشخیص تا زمان مرگ به خود اختصاص می‌دهد (96 تا 178 هزار دلار) . باید در نظر داشت که این هزینه در موارد پیشرفته 6 برابر سرطان‌های مثانه محدود به مخاط است. با توجه به این شرایط تلاش زیادی در زمینه ارائه تست‌های جدید تشخیصی و غربالگری برای این سرطان، در طی دهه اخیر صورت گرفته است تا بتوان روشی مؤثر در غربالگری در مراحل ابتدایی این سرطان ارائه نمود و روش‌های فعلی پیگیری را ارتقاء بخشید.


ادامه مطلب
0 نظر
28 دی 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

معرفی بيماری‌ها و تجهيزات آناليز خون

1091 بازدید

معرفی بيماری‌ها و تجهيزات آناليز خون؛ قطره های زندگی

مايعی به نام خون

خون از مايع لزجي به نام پلاسما و ياخته هاي شناور آن كه توسط مغز استخوان توليد مي شود  تشكيل شده است. مغز استخوان ماده اي نرم و اسفنجي شكل است كه داخل استخوان ها يافت مي‌شود. اين ماده حاوي ياخته‌هايي است كه ياخته  هاي مادر يا سلول پايه ( Stem cell) ‌ناميده مي شود و وظيفه آن ها توليد ياخته  هاي خوني است.

خــون 7 الــي 8 درصــد وزن بــدن را تشكيـل مـي‌دهـد و حـجـم آن در يـك فـرد بـالـغ بـه طور متوسط 5 ليتر است. خون به واسطه گردش در داخل رگ‌هاي خوني عامل اصلي توزيع مواد غـذايـي ، اكـسـيـژن و حـرارت در بـدن و انـتـقـال دي‌‌اكسيد كربن و مواد زايد حاصل از فعاليت سلول‌ها از بافت ها به ارگان هاي دفعي است. خـون همچنيـن هورمون هاي مترشحه از غدد داخلي را به ارگان هاي مورد نظر حمل مي كند. خون در خارج از بدن منعقد شده و سلول ها و مـواد غيـر محلول آن به صورت توده اي نسبتا سفت به نام لخته خون (Blood clot) درمي آيد و قـسـمــت مـحـلـول آن بـه صـورت مـايعـي زرد و روشن به نام سرم (Serum) از آن جدا مي شود. بــراي جـلــوگـيــري از انـعـقـاد خـون ، بـه مـنـظـور مطالعات خوني ، مقداري هپارين (يك ماده ضد انعقاد) يا سيترات به آن افزوده مي شود. در اين حالت اگر اجازه داده شود سلول‌هاي خوني ته نشين شوند ، ملاحظه خواهد شد از نظر حجمي حدود 55 درصد خون از پلاسما و 45 درصد آن از سـلـــول هـــاي خــونــي تـشـكـيــل شــده اســت. سلـول‌هـاي خـونـي شـامـل گـويچـه هاي قرمز ، گويچه هاي سفيد و پلاكت ها هستند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 آبان 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تاریخچه میکروسکوپ-۲

1025 بازدید

                         تاریخچه میکروسکوپ-۲


 

 

دید کلی

انسان از ابتدای تاریخ ، روشهای بزرگ نشان دادن اشیا را برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آنها مورد بررسی قرار داد، اما در این راه پیشرفت زیادی نداشت. تا اینکه بعضی از شیشه های دوربین را کشف کرد و به مدد آنها توانست اشیا کوچک را بزرگ کند و به مطالعه آنها بپردازد. متجاوز از دو هزار سال قبل رومیها دریافتند که شیشه مدور می تواند اشعه خورشید را در یک نقطه متمرکز سازد. اما تا سال 1500 میلادی ، که مردم از قدرت بزرگنمایی دوربین آگاه شدند و آن را برای مطالعه گیاهان و حیوانات بکار بردند، از این پدیده استفاده نشد.


ادامه مطلب
0 نظر
6 فروردین 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات