تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

بررسی آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم

1047 بازدید

بررسی آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم

اگلوتیناسیون اسپرم‌ها می‌تواند نشانه وجود آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم باشد. البته آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم همیشه باعث اگلوتیناسیون نمی‌شوند، از طرفی اگلوتیناسیون اسپرم‌ها نیز ممکن است به دلایل دیگری ایجاد شود. وجود آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم به‌تنهایی، دلیلی کافی برای تشخیص وجود بیماری خودایمنی اسپرم نیست و باید ثابت شود که این آنتی‌بادی‌ها در عملکرد اسپرم اختلال شدید ایجاد کرده‌اند. برای بررسی این امر، از آزمایش Sperm-mucin-penetration استفاده می‌شود. آنتی‌باد‌ی‌های ضد اسپرم در اتصال اسپرم به ناحیه زوناپلوسیدا و فعالیت اکروزوم نیز اختلال ایجاد می‌کنند.

آنتی‌بادی‌های ضد اسپرم عمدتاً به دو گروه IgA و IgG تعلق دارند. آنتی‌بادی‌هایIgM به‌ندرت در مایع منی دیده می‌شوند. از نظر بالینی، آنتی‌بادی‌های IgA مهم‌تر از IgG هستند. هر دو آنتی‌بادی را می‌توان بر روی اسپرماتوزوئیدها و یا در مایعات بدن شناسایی نمود.


الف- جستجوی آنتی‌بادی‌های موجود بر روی اسپرم‌ها (آزمایشات مستقیم):

 در این بخش به شرح دو آزمایش می‌پردازیم:

      Mixed antiglobulin reaction test (MAR)-1

       Immunobead test (IB)-2

تست MAR بر روی نمونه تازه اسپرم انجام می‌شود در حالیکه IB بر روی اسپرم‌های شسته شده انجام می‌گیرد. نتایج این دو روش همیشه بر هم منطبق نیست.


ادامه مطلب
0 نظر
28 شهریور 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

آزمایش‌های کومبز مستقیم و غیرمستقیم

5182 بازدید

آزمایش‌های کومبز مستقیم و غیرمستقیم

در سال 1945 کومبز، مورانت و رایس آزمایشی را شرح دادند که توانایی شناسایی آنتی‌بادی‌های غیر آگلوتینه کننده در سرم و بر سطح گلبول‌های قرمز را داشت و به نام آزمایش کومبز متداول گردید.

آزمایش کومبز مستقیم حساس شدن یا آغشته شدن گلبول‌های قرمز با ایمونوگلوبولین و یا اجزای کمپلمان و یا هر دو را در گردش خون نشان می‌دهد.

برای شناسایی گلبول‌های قرمز آلوده به IgG و اجزای کمپلمان به ویژه C3d احتیاج به آنتی هیومن گلوبولین (AHG) با ویژگی آنتی IgG و آنتی C3d است که به آن آنتی هیومن گلوبولین گسترده طیف یا پلی اسپسفیک گویند.

گفتنی است که در غالب موارد جزء C3d تنها ردپای کمپلمان روی گلبول قرمز است و از اینرو ویژگی آنتی C3d در آنتی هیومن گلوبولین برای آزمایش کومبز مستقیم ضروری است. مثبت شدن کومبز مستقیم در صورتی به مفهوم همولیز و کم‌خونی همولیتیک است که با کاهش هموگلوبین، افزایش رتیکولوسیت، گلبول‌های پلی کروماژی در خون محیطی، کاهش هاپتوگلوبین و افزایش بیلی‌روبین همراه باشد و همیشه مثبت شدن آزمون کومبز مستقیم بیانگر همولیز
نيست.


ادامه مطلب
0 نظر
14 شهریور 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

سلولهای دژبان بدن!

591 بازدید

سلولهای دژبان بدن!

 بدن انسان روزانه بطور دایم از طریق پوست، دهان، مجاری تنفسی، مجاری گوارشی، غشاهای مخاطی و حتی مجاری ادراری و تناسلی در معرض باکتریها، ویروسها و انگلها قرار دارد. بسیاری از این ارگانیسمها در صورتی که به بافتهای عمیق بدن نفوذ کنند، قادر به ایجاد بیماری های شدید و خطرناکی هستند، علاوه بر این گاه شخص در معرض میکربهای فوق العاده بیماریزا و خطرناک قرار دارد که می تواند بیماری های خاصی از قبیل پنومونی (ذات الریه)، تب مالت، حصبه، هپاتیت و ایدز تولید کنند.

خوشبختانه بدن ما دارای دستگاه تخصص یافته و ویژه ای برای مبارزه با عوامل عفونی و بالقوه کشنده می باشد. این دستگاه از گلبول سفید خون (لکوسیتها) و سلولهای بافتی تشکیل شده که در اصل سلولهای بافتی خود از گلبولهای سفید مشتق شده اند.

به طور کلی این سلولها برای جلوگیری از ایجاد بیماریها به دو روش متفاوت عمل می کنند :

1- با شناسایی و انهدام عوامل مهاجم بوسیله روند بیگانه خواری (فاگوسیتوز)

2- تولید وترشح مولکولهای پروتئینی موثردر سیستم دفاعی بدن بنام آنتی بادی (پادتن) وهمچنین تحریک سلولهای تخصص یافته ای بنام لنفوسیت ها.


ادامه مطلب
0 نظر
12 اردیبهشت 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات