تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

ارزیابی مورفولوژی اسپرم

دسته بندی: بیوشیمی،
3710 بازدید

ارزیابی مورفولوژی اسپرم

الف) ارزیابی اسپرم‌های طبیعی

در ارزیابی مورفولوژی اسپرم فقط اسپرم‌هایی را در نظر می‌گیریم که دارای سر و دم باشند و سلول‌های نارس، اسپرم‌های روی هم افتاده و درهم‌تنیده را در این بررسی منظور نمی‌کنیم. برای ارزیابی مورفولوژی باید نقاط مختلف لام را بررسی کرد. لام را با بزرگنمایی 1000 مشاهده نموده و تمام اسپرم‌های یک شان را بررسی می‌کنیم. حداقل 200 اسپرم را ارزیابی کرده و تعداد اسپرم‌های طبیعی و غیرطبیعی را یادداشت می‌کنیم. برای اطمینان از صحت نتایج، 200 اسپرم دیگر را به همین روش ارزیابی کرده و نتایج را مقایسه می‌کنیم. بهتر است بررسی دوم روی یک لام دیگر از همین نمونه انجام شود اما در صورتی که امکان آن نیست می‌توان هر دو شــــمارش را روی یک لام انجام داد. در صورتی که تفاوت دو شمارش در حد قابل‌قبول بود میانگین نتایج را گزارش می‌کنیم و اگر بیش از حد مجاز بود آن را تکرار می‌کنیم.

مثال‌های عملی:

مثال1) در دو شمارش 200تایی، درصد اسپرم‌های نرمال به ترتیب 18 و 9 (میانگین گرد شده 14 درصد) و اختلاف آنها 9درصد می‌باشد. برای میانگین 14درصد، اختلاف تا 7درصد قابل‌قبول است لذا این ارزیابی خارج از حد مجاز بوده و باید تکرار شود.

مثال2) در دو شمارش 200تایی، درصد اسپرم‌های نرمال به ترتیب 10 و14 (میانگین 12درصد) و اختلاف آنها 4درصد می‌باشد. برای میانگین 12درصد، اختلاف تا 7درصد مجاز است لذا این ارزیابی در محدوده قابل‌قبول بوده و جواب 12درصد برای بیمار گزارش می‌شود.

مقادیر مرجع: کمترین حد مرجع برای اسپرم‌های نرمال 4% می‌باشد.


ادامه مطلب
0 نظر
21 شهریور 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

آزمايش كامل مايع نخاع(CSF)

8201 بازدید

آزمايش كامل مايع نخاع(CSF)

فيزيولوژي مايع مغزي نخاعي:

CSF سومين مايع اصلي بدن مي باشد(پس از خون و ادرار)

عمل مايع مغزي نخاعي:

1- تامين مواد غذائي جهت بافت هاي عصبي و دفع مواد زائد حاصل از متابوليسم

2- ايجاد يك سد مكانيكي جهت حمايت از مغز و طناب نخاعي در مقابل تروما

نحوه تشكيل مايع مغزي نخاعي:

توليد در شبكه كوروئيد هر ساعت 20 سي سي از طريق فيلتراسيون هيدرواستاتيكي و انتقال فعال مايع از مويرگ هاي شبكه كوروئيد اتصالات محكم سلول هاي پوششي مويرگ هاي كوروئيد مانع از ورود ماكروملوكول هاي پروتئيني و چربي هاي نامحلول به داخل مايع مغزي نخاعي مي گردد كه تحت عنوان همان سد خوني – مغزي نام دارد(Blood Brain Barrier) باز جذب مايع نخاع در پرز عنكبوتيه صورت مي گيرد.


ادامه مطلب
0 نظر
28 تیر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات