تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

دستگاه الکتروبلاتينگ

994 بازدید

دستگاه الکتروبلاتينگ

ايمونوبلوتينگ يا وسترن بلوتينگ روشي دو مرحله اي است که طي آن ابتدا باندهاي پروتئيني جدا شده بوسيله الکتروفورز از روي ژل SDS-PAGE به غشاي ديگري که غالبا از جنس نيتروسلولز مي باشد انتقال مي يابند و در مرحله دوم توسط آنتي بادي اختصاصي، پروتئين مورد نظر شناسايي مي شود. کلمه بلوتينگ به روش انتقال اشاره دارد و کلمه ايمونو به خاطر لزوم استفاده از واکنش بين آنتي ژن و آنتي بادي اختصاصي در مرحله شناسايي مي باشد.

براي DNA و RNA و ليپيدها نيز روش انتقال مشابهي بکار برده مي شود که به ترتيب southern blot و northern blot و eastern blot ناميده مي شود. نيرويي که موجب انتقال مولکول پروتئين از ژل به غشاء مي شود غالبا جريان الکتريکي است اما از نيروي انتشار diffusion و از فشار مکانيکي positive pressure و از نيروي افينيتي بين آنتي ژن و آنتي بادي نيز استفاده شده است. انتقال به وسيله جريان الکتريکي را الکتروبلاتينگ نيز مي نامند.

در روش ديفوزيون ساده، غشاء و ژل را رو در رو به هم مي چسبانند پروتئين با انتشار ساده به غشاي نيتروسلولز مي رسد و به خاطر خصوصيت اين غشا به آن متصل شده و متوقف مي شود و کم کم همه پروتئين موجود در ژل به غشا منتقل مي شود اين روش زمان زيادي لازم دارد. در استفاده از فشار مثبت، غشا و ژل در حد فاصل دو محفظه قرار مي گيرند که از بافر بلوتينگ پر مي شوند و معمولا به محفظه بالايي (واقع در پشت ژل) فشار ضعيف و مثبتي اعمال مي شود جريان بافر در اثر اين فشار از جانب ژل به طرف غشا برقرار مي شود و پروتئين را با خود به غشا مي رساند و در آنجا پروتئين به غشا متصل شده و متوقف مي شود


ادامه مطلب
0 نظر
21 اسفند 1392
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

كاربردهای پرتو فرابنفش در تجهيزات آزمايشگاهی

1238 بازدید

كاربردهای پرتو فرابنفش در تجهيزات آزمايشگاهی

شايد  جالب به نظر آيد كه اشعه  فرابنفش چگونه  مي تواند در تجهيزات آزمايشگاهي كاربرد  داشته باشد. كاربردهاي  اين اشعه در مواردي همچون صنعت ، جرم شناسي، فضانوردي، تشخيص احتراق،   خزنده شناسي،كاني شناسي، تصفيه آب ،تصفيه هوا‌،الكترونيك وبسياري موارد ديگر است.در اين مقاله نمونه هايي از كاربردهاي امواج فرابنفش در تجهيزات آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد.


الف -آشنايي با امواج فرابنفش

در ابتدا به كاربرد امواج فرابنفش  با توجه به طول موج آن ها در پژوهش هاي پزشكي و آزمايشگاهي مي پردازيم.

طول موج بلند فرابنفش nm 365
در تشخيص باكتري ها ، نمونه هاي رنگ آميزي ، الكتروفورز ژل ، كلر زني ، فلو رو شيمـي ، تجـزيـه و تحليل سموم ، فلوئورسانس عكاسي ، پردازش هاي تيتراسيون ، مشاهده ي نوكلئيك اسيد، آزمايش هاي ژنتيكي ، ويروس شناسي بهداشت (تشخيص آفلاتوكسين ها) ، آلودگي جوندگان و تشخيص شپش ها ،  تشخيص آلودگي مواد غذايي ، وجود باكتري E-coli درآب ، تشخيص هاي پزشكي ، پوست شناسي درمان پسوريازيس (psoriasis) و ويتيليگو (Vitiligo).


ادامه مطلب
0 نظر
14 بهمن 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

ميكروسكوپ‌هاي نوري آزمايشگاهي

856 بازدید

ميكروسكوپ‌هاي نوري آزمايشگاهي

ميكروسكوپ نوري آزمايشگاهي از نور مرئي كه به وسيله‌ي سيستم‌هاي عدسي متمركز شده است تا نمونه‌هاي تحت بررسي را بزرگ‌نمائي كند، استفاده مي‌كند. اين دستگاه يكي از اجزاي پايه‌ي يك آزمايشگاه باليني است و تقريبا در هر بخش از آزمايشگاه، از شيمي (براي ادرارسنجي) تا هماتولوژي، سيتولوژي، هيستولوژي و ميكروبيولوژي  استفاده مي‌شود.

در هـمـــاتـــولـــوژي، آنــالـيــز مـيـكــروسـكــوپــي سـلــول‌هــاي خــونــي بـراي تشخيـص لـوسمـي، آنمي، و ديگر اختلالات خوني و نيز عفونت‌ها و آلـرژي‌هـا اسـتـفاده مي‌شود. در سيتولوژي و هــيــســتــــولــــوژي، مــــي‌تــــوان بـــا بـــررســـي‌هـــاي ميكروسكوپي، بر اساس تغييرات غيرطبيعي در سلول‌ها يا بافت‌ها، شرايط خوش خيم، بدخيم، التهـاب و پيـش سرطاني را از هم تفكيك كرد. بــررســي مـيكـروسكـوپـي urinary sediment، در تعيين عملكرد كليه اهميت خيلي زيادي دارد و تـركـيـب بـررسـي‌هـاي مـاكـروسـكـوپي (ارزيابي شيميائي) و ميكروسكوپي، ادرارسنجي كامل را فراهم مي‌كند. تكنيك‌هاي انتخابي رنگ آميزي نيز مي‌توانند براي كمك به شناسائي قارچ‌ها، parasites و بـــاكــتــري‌هــا، در مـيـكــروسـكــوپــي استفاده شوند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاه كدورت سنج

656 بازدید

دستگاه كدورت سنج

واژه ي كدورت براي توضيح ظاهر مات يا شيري محيط هاي مايع يا جامد مانند آب ( آب فاضلاب، حمام ، معدني و آشاميدني)، مايعات بدن، نوشيدني‌ها (آب‌جو، آب ميوه و ...) يا شيشه  پنجره ( شيشه ي نيمه شفاف) استفاده مي شود.

در اصطلاحات فيزيكي ، كدورت متناسب با ذرات پراكنده با اندازه هاي مختلف يا جذب شدن نور است كه به محيط مورد بحث، ظاهري مات و ابري مي دهد. 

كدورت به وسيله‌ي حضور ذرات معلق مانند ميكرواورگانيسم‌ها ، سنگ آهك ، لجن يا مخمر حاصل مي شود.

در كدورت سنج ، نور به  يك نمونه از آب تابيده مي‌شود. اگر نور به ذرات معلق، موادكلوئيدهاي موجود برخورد كند و پراكنده شود و به سمت بالا بازتاب مي يابد. انـدازه گيري ميزان نور منعكس شده را در اثر برخورد با ذرات كلوئيدي  مشخص مي‌كند. آب زلال، نور كم  و نمونه هاي كدر، مقدار زيادي از نور  منعكس مي‌كنند. 

كدورت سنج به دستگاهي گفته مي شود كه به روش اپتيكي (انعكاس نور توسط ذرات معلق) مقدار كدورت محلول‌ها را اندازه گيري مي‌كند.


ادامه مطلب
0 نظر
7 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

همه چيز درباره كروماتوگرافي

1002 بازدید

همه چيز درباره كروماتوگرافي

كروماتوگرافي عبارت جامعي است براي يك مجموعه از تكنيك‌هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در جداسازي تركيب‌ها. ماده مركب در يك مايع به نام فاز متحرك حل مي‌شود و در طول  ماده ي ديگري به نام فاز ايستا حركت مي‌كند. اجزاي مختلف تركيب، با سرعت‌هاي متفاوت حركت مي‌كنند و لذا از هم جدا مي‌شوند. 

كـرومـاتـوگـرافـي مـي‌تـوانـد تحليلـي يـا توليدي باشد. هدف كروماتوگرافي توليدي، جداسازي اجزاي يك تركيب براي كاربرد در جاهاي ديگر است. كروماتوگرافي تحليلي  با مقادير كمتري از مـاده انجـام مـي‌شـود و بـراي انـدازه‌گيـري نسبت آناليت‌ها در يك تركيب است.

دو روش اصـلــي كــرومــاتـوگـرافـي عبـارتنـد از كــرومــاتــوگــرافــي مــايــع و گـاز (GC). در شـكـل 1  روش‌هـاي مختلـف كـرومـاتوگرافي، نشان داده شده‌اند. 

كروماتوگرافي را مي‌توان براي خالص سازي مـواد، شنـاسـائـي تـركيبـات و كمّي كردن ميزان و مقادير استفاده كرد. HPLC، GC و كروماتوگرافي لايه نازك (TLC)، در آزمايشگاه‌هاي سم شناسي رايج  بوده و براي كمي كردن سطح دارو در سرم در مـانيتـوركـردن داروهاي درماني و شناسايي دارو مفيـداسـت. كـرومـاتـوگـرافـي مـايـع در آزمـايشگاه باليني در سنجش ويتامين‌ها و هورمون‌هاي خاص (و‌متابوليت‌هاي آن‌ها) نيز استفاده مي‌شود.

تاريخچه

كروماتوگرافي يا نوشتن با رنگ، در ابتدا توسط دانشمند روسي به نام Mikhail Tsvet در 1900 به كار گرفته شد. او كار با كروماتوگرافي را در دهه ي اول قرن بيستم ادامه داد و ابتدا ازآن براي جداسازي رنگدانه‌هاي گياهان استفاده كرد. از آنجا كه اين اجـزا، رنـگ‌هاي متفاوتي دارند (سبز، نارنجي و زرد) لـذا نـامگـذاري اين تكنيك بر همين اساس صورت گرفته است. انواع جديد كروماتوگرافي در طول 1930 و 1940 ايجاد شدند و اين تكنيك را بــراي بـسـيــاري از فــرايـنــدهــاي جـداسـازي مفيـد كردند.


ادامه مطلب
0 نظر
7 خرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

اتوآنالیزرهای بیوشیمی

1401 بازدید

اتوآنالیزرهای بیوشیمی


    با پیدایش انواع مختلف تست‌های بیوشیمیایی و افزایش روز افزون تقاضای انجام این تست‌ها، استفاده از روش‌های خودکار به عنوان جایگزین مناسب روش‌های سنتی مطرح می‌گردند. این دستگاه‌ها که با نام اتوآنالیزر خوانده می‌شوندکمترین دخالت اپراتور انواع مختلف تست‌های بیوشیمیایی را سنجش كرده و اطلاعات را بصورت همزمان نمایش می‌دهند، به عبارت دیگر دستگاه‌هایی هستند که غلظت متابولیت‌ها، الکترولیت‌ها، پروتئین‌ها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار و مایع مغزی‌ـ نخاعی و دیگر مایعات بدن با دقت و صحت زیاد اندازه‌گیری می‌کنند. کاهش هزینه‌های تمام شده هر تست، کاهش پرسنل مازاد، افزایش سرعت، دقت و صحت نتایج و نیز توان عملیاتی بالای این دستگاه‌ها در افزایش تمایل استفاده از این دستگاه‌ها در آزمایشگاه‌های بالینی مؤثر بوده است.


اتوآنالیزرهای بیوشیمی از لحاظ قابلیت برنامه‌ريزی دو نوعند:

 باز: پارامترهای تست، توسط اپراتور قابل تغییر است و معرف‌های لازم را از هر فروشنده‌ای می‌توان تهیه کرد.

 بسته: پارامترهای تست، توسط سازنده برنامه‌ریزی شده و غیرقابل تغییر است، بنابراین محلول‌ها و معرف‌های لازم خاص دستگاه هستند و باید از یک منبع واحد تهیه شوند.


ادامه مطلب
0 نظر
21 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با سلول هاي خون

1681 بازدید

تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با سلول هاي خون


سل كانتر - شمارنده سلولي
از اين دستگاه براي اندازه‌گيري پارامترهاي خوني به صورت كمي استفاده مي‌كنند. وظيفه اصلي اين دستگاه ها تهيه گزارش سريع و دقيق به روشي ساده از پارامترهاي اصلي خون است، به نحوي كه نمونه هاي غير طبيعي از نمونه هاي طبيعي تفكيك شده  و جهت انجام بررسي هاي بيشتر آن ها از روش هاي متداول ديگر كمك گرفته مي شود .

ســـــــل كـــــــانـــتــــــر از دو واژه (‌ســـلــــــول)cell و(‌شمارش)count تشكيل شده است . استفاده از ايـن دستگـاه هـا امـروزه پيشـرفـت خوبي داشته اســـت. روش دسـتـــي هـــم در كـنـــار ايــن روش خودكار براي كاليبراسيون استفاده مي شود.  هر چـنــد كــه ايــن دسـتـگــاه هــا يـكــي از مـلــزومـات آزمايشگاه هاي امروزه هستند و با دقت بالا كار مي كنند اما باز هم ممكن است جواب به دست آمــده از نـتــايــج واقـعــي دور بــاشـد. در كـذشـتـه ســل‌‌كــانـتــر هــا بـر اسـاس انـدازه ، سلـول هـا را شـمـارش مـي‌كـردنـد امـا امـروزه از روش هـاي جـديـدي مـانند اسكاتر استفاده مي شود. انواع مختلفي از اين نوع دستگاه ها وجود دارد كه از روش هـــاي مـخـتـلـفـــي بـــراي انـــدازه گـيـــري و شمارش سلول ها استفاده مي شود اما تقريبا تمام آن هـا از يـكـي از چـهار روش امپدانس (روش امپدانس الكتريكي-تغيير در هدايت الكتريكي) ، اپـتـيـكـال (الـكـتـرواپـتـيـكـال) ، و تـلـفـيقي استفاده مـي‌كـنـنـد.روش امـپـدانـس بـه عـلـت سـهولت و مزايايي نسبتا خوبي كه دارد بيشتر استفاده مي شود.  سل‌كانتر هاي اپتيكال توسط نور و قوانين حاكم بر آن شاخص هاي هماتولوژي را گزارش مـي‌كـنـد.


ادامه مطلب
0 نظر
14 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

مروري بر سيستم الايزا ريدر

1109 بازدید

مروري بر سيستم الايزا ريدر

الايزا ريدر  يا خوانشگر الايزاكه به اسامي <ميكروپليت ريدر> و <خوانشگر ميكروپليت فتومتريك> نيز معروف است، يك اسپكتروفتومتر تخصصي بوده كه به منظور قرائت نتايج تست اليزا طراحي شده است. اين وسيله به منظور تعيين حضور آنتي بادي ها يا آنتي‌ژن هاي اختصاصي در نمونه ها به كار مي‌رود. اين تكنيك بر اساس تشخيص يك آنتي‌ژن يا آنتي بادي ها روي يك سطح جامد به صورت مستقيم يا ثانويه به كمك آنتي بادي هاي نشاندار و ايجاد محصولاتي استوار است كه مي‌توانند توسط اسپكتروفتومتر  خوانده شوند. واژه الايزا ELISA، اختصاري از كلمات Enzyme-Linked  Immuno  sorbent  Assay است. 

 

كاربرد ميكروپليت ريدر

مــيــكـــروپــلــيـــت
ريــدر بــراي خــوانــدن نـتــايــج تست‌هاي الايزا مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تـكـنـيــك كــاربــردي مـسـتـقـيــم در ايـمـنــولــوژي و سـرولـوژي دارد. از مـيـان كـاربـردهـاي ديگر اين وسيله به تاييد حضور آنتي بادي ها يا آنتي‌ژن‌هاي يك عامل عفوني در يك ارگانيزم، آنتي بادي هاي يـك واكـسـن يـا اتـوآنـتـي بـادي هـا بـراي مـثال در آرتريت روماتوئيد مي توان اشاره كرد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

روش ساخت یک میکروسکوپ نوری ساده

12533 بازدید

روش ساخت یک میکروسکوپ نوری ساده

همه معلمان و دانش آموزان، در مقاطع مختلف تحصیلی، آرزو دارند که به یک میکروسکوپ ساده و قابل حمل، دسترسی داشته باشند. زیرا موجودات ریز درون بافت های گیاهی و حیوانی در زیر میکروسکوپ، بسیار جالب و دیدنی هستند و از نظمی دقیق، حکایت دارند. امروزه، می توان با اندکی صرف وقت و هزینه، به این آرزوی قدیمی، جامه عمل پوشاند تا دانش آموزان و معلمان، یک میکروسکوپ کوچک، در جیب خود داشته باشند. البته میکروسکوپی که شما در این جا می سازید، در مقایسه با میکروسکوپی که در آزمایشگاه ها به کار می برند، قدرت چندانی نخواهد داشت ولی به شما، توانایی دیدن خیلی چیزها را می دهد که با چشم نمی توانستید ببینید. در واقع بزرگنمایی این میکروسکوپ، برابر با توان اولین میکروسکوپ ساخت بشر است. سازنده اولین میکروسکوپ همان طور که در ابتدا شاره شد، یک تاجر پارچه اهل هلند به نام لی وان هوک (1723-1632) بود. عدسی میکروسکوپ او ، تنها یک قطعه شیشه گرد و کوچک بود که بر روی یک قاب فلزی، سوار شده بود. لی وان هوک با این وسیله ساده توانست تخم مورچگان و شپش ها، دانه ها، گرده گل ها، بچه سرکه، تخم های صدف و جریان خون در دم ماهی را بررسی کند. شما نیز می توانید تا میکروسکوپی که ساخت آن را فرا میگیرد،آزمایش های او را تکرار نمایید.


ادامه مطلب
1 نظر
21 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

انواع ميكروسكوپ از نظر نحوه کارکرد

10477 بازدید

                                         انواع ميكروسكوپ از نظر نحوه کارکرد

در بررسي و مطالعه سلول، يكي از مشكلات زيست شناسان، كوچكي فوق العاده سلول و اجزاء آن مي باشد. براي از بين بردن اين مشكل، از وسيله اي به نام ميكروسكوپ (Microscope) يا ريزبين، استفاده مي شود. كلمه ميكروسكوپ، از دو كلمه يوناني ميكروس (كوچك) و اسكوپوس (بيننده) مي باشد. بنابراين، ميكروسكوپ يعني بيننده اشياء كوچك.

مكعبي فرض كنيد كه طول و عرض و ارتفاع آن برابر با يك ميليمتر باشد. در اين فضاي بسيار كوچك (يا ميليمتر مكعب) حدود دويست و پنجاه هزار سلول كبد را مي تواند گنجانيد. مطلب فوق، نشان مي دهد كه اندازه واحد اساسي ساختمان بدن جانداران (سلول) بسيار كوچك است بنابراين، تجسم و ديدن ميكرو ارگانيسم هاي منحصر به فرد با چشم برهنه (غير مسلح) غير ممكن است ولي به كمك ميكروسكوپ مي توان تصوير درشت و قابل مطالعه اي از سلول هاي ديگر ميكروارگانيسم ها (مانند باكتري ها، آميب ها، ويروس ها و...) به دست آورد.

شايد يكي از مهمترين مسائلي كه در دانش آموزان مبتدي باعث تحول در شناخت آنها نسبت به وضع سلول شناسي (سيتولوژي) و ميكروب شناسي (ميكروبيولوژي) مي شود، شناخت ساختمان، ميكروارگانيسم ها مي باشد. كوچكترين ميكروارگانيسم ها آنهايي هستند كه شكل خاص دارند و ساختمان هاي موجوداتي كه مي شناسيم را مي سازند. به شكل شماره1 توجه كنيد.

 

                            

                                 شکل۱- نمایشی از میکروارگانیسم های مختلف در اندازه های متفاوت


ادامه مطلب
0 نظر
14 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات