تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

كاليبراسيون دستگاه سونوگرافي

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
1140 بازدید

كاليبراسيون دستگاه سونوگرافی

كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيك دستگاه‌هاي آزمون و وسايل اندازه‌گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آن‌ها بر كيفيت فرايند تاثير گذار است و به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيري‌هاي انجام شده با استاندارد‌هاي جهاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  اگر چه كاليبراسيون تعاريف متعددي دارد اما در يك نگاه كلي مي‌توان كاليبراسيون را مقايسه‌ يك دستگاه اندازه‌گيري، تشخيصي يا درماني با يك استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن مربوط دانست.


مـهــم‌تـريـن اهـداف كاليبراسيون 

‌كــاهـش هـزينـه تعميـرات اتفـاقـي بـه دليـل نظارت بر عملكرد دستگاه
‌افـزايـش عـمـر تـجـهيزات پزشكي به دليل كـاهـش مـراجـعـات و بـررسي عملكرد دستگاه توسط متخصصان
‌كاهش مصرف مواد ، قطعات و ملزومات مصرفي
‌جـلـوگـيـري از مـراجعات متعدد به مراكز درمـانـي بـراي اطـمـينان از صحت آزمايشات و تشخيص‌ها 
به خطراتي كه در صورت عدم كاليبره بودن دستگاه  سونوگرافي مي تواند ايجاد شود:
‌نادرستي در تشخيص  (‌مثلا وجود تومور يا جنين)
‌نادرستي در اعلام اندازه اشياء  (‌مثل سن جنين يا اندازه تومور )
‌تجويز نادرست دارو  (‌به دنبال تشخيص نادرست)‌ و غيره


ادامه مطلب
0 نظر
7 بهمن 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
575 بازدید

كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه 

استفاده از امواج فرا صوتي براي تشخيص سرطان سينه

تصوير برداري با استفاده از امواج فرا صوتي كـه اغـلـب آن را بـا نام سونوگرافي مي‌شناسند‌ شامل تاباندن امواج فرا صوتي با فركانس بالا به قـسـمـتـي از بـدن به منظور ايجاد تصوير از يك قسمت مشخصي از بدن است.

در تصوير برداري فراصوتي به هيچ عنوان از پرتو هاي يونيزان استفاده نمي شود به همين دليل مـي توان اين روش را به عنوان يك روش غير تـهـاجـمي در نظر گرفت.مزيت ديگري كه اين روش دارد ايــــن اســــت كـــه بـــه‌خـــاطـــر ايــنــكـــه تصوير‌برداري با استفاده از اين روش به‌صورت زمــان حـقـيقـي (Real Time) اسـت مـي‌تـوانيـم از نـحـوه عـمـل كـرد بـافـت هـاي زنـده بـه صـورت حـقـيـقــي خـبــر‌دار شــويــم بــه طــوري كــه حـتـي مي‌توانيم حركت خون در داخل رگ ها را نيز با اين روش تشخيص دهيم.

تـصــويــر بـرداري سـيـنـه بـا اسـتـفـاده از امـواج فرا‌صوتي به ما اين امكان را مي دهد كه بتوانيم يـك تصـويـر جـامع از بافت داخلي سينه داشته باشيم.

ســونـو گـرافـي بـا تكنـولـوژي داپلـر يـك نـوع سـونـو‌گرافي ويژه  است كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم شريان خون در داخل رگ ها را رد‌يابي كنيم،‌ كه اين رد يابي خون شامل رد يابي در داخـــــل رگ هــــاي اصــلــــي،‌ شــــريــــان هــــا و شريانچه‌هاي موجود در ناحيه شكمي بازو ها و ناحيه پاها و گردن  است.


ادامه مطلب
0 نظر
14 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تكنيك‌هاي آنژيوگرافي تفاضلي - DSA (قسمت چهارم)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
729 بازدید

تكنيك‌هاي آنژيوگرافي تفاضلي  DSA –

(قسمت چهارم)

سيستم‌هاي آنژيوگرافي ديجيتال جهت تهيه تصاوير DSA با تهيه تصوير ديجيتال اوليه پيش از تزريق ماده حاجب به بيمار (Mask) شروع مي‌شود.  تصاوير بعدي در حين وپس از تزريق ماده حاجب گرفته مي‌شود و سپس توسط كامپيوتر تصوير اوليه از تصوير پس از تزريق  تفريق مي‌شود و تصوير باقي مانده تنها عروق داراي ماده حاجب را نشان مي‌دهد و  Subtracted Images ناميده مي‌شود

.

سه روش استاندارد در تهيه تصاوير DSA عبارت است از:

-1روش سريال (Serial Mode)

 -2روش مداوم   (Continuous Mode)

 -3روش اختلاف فاصله زماني   (Time - Interval Difference)

در روش سريال، مجموعه‌اي از اكسپوزهاي كـوتـاه بـا ميلـي آمپـر زيـاد ( 320- 500 ) استفـاده مـي‌شـود. در ايـن روش، تـصـاويـرنـويـز كـمتر و كيفيت بهتري دارند Brightness & contrast (Low Noise , good sharpness  &) اما  دوز اشعه در اين تكنيك به مراتب از تكنيك‌هاي ديگر بيشتر است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

آنژيوگرافي تفاضلي - DSA (قسمت سوم)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
555 بازدید

آنژيوگرافي تفاضلي - DSA

(قسمت سوم)

سيستم‌هاي آنژيوگرافي در انواع و مدل‌هاي مختلفي طراحي شده‌اند. در آنژيوگرافي X-ray  استاندارد، تصاوير رگ‌ها اغلب توسط استخوان‌ها مبهم و تاريك مي‌شوند به خصوص هنگامي كه هدف از تصوير برداري، رگ‌هاي درون جمجمه است.

آنژيوگرافي تفاضلي يا DSA كه مخفف شده Digital  Subtraction Angiography است براي بهبود ديدن و ارزيابي (Visualization & Evaluation) عروق ابداع و توسعه يافته است. در اين تكنيك تصاوير به دست آمده قبل از تزريق ماده حاجب و پس از تزريق توسط كامپيوتر تفريق (Subtract) مي‌شود. بنابراين ساختمان آناتوميكيرا كه در دو تصوير يكسان است،  مي‌توان حذف كرد و در نتيجه فقط تصوير رگ‌ها باقي مي‌ماند. ابتدا تصاوير بايد ديجيتال شوند يعني از فرم آنالوگ به‌صورت رقمي در بيايند تا بتوانند از يكديگر تفريق شوند. تصويري كه قبل از تزريق ماده حاجب به دست مي‌آيد، Mask Image ناميده مي‌شود.
پردازشگرآنژيوگرافي تفاضلي تصوير Mask و تصوير با تزريق ماده حاجب را پس از تفريق به واحد نمايش (Monitoring Unit) مي‌فرستد. سيستم‌هاي آنژيوگرافي DSA مي‌تواند پردازش‌هاي نهايي قابل توجهي بر روي تصوير انجام دهند.


ادامه مطلب
0 نظر
21 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاههاي آنژيوگرافي (قسمت دوم)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
611 بازدید

دستگاههاي آنژيوگرافي

(قسمت دوم)

بيماري‌هاي قلب و عروق از شايع ترين بيماري‌هاي قرن حاضر محسوب شده و نارسايي قلبي بزرگ ترين عامل مرگ و مير در جوامع صنعتي و نيمه صنعتي به حساب ميآيد. به دليل اهميت موضوع، ابزارها و روش‌هاي مختلفي براي بررسي نحوه عملكرد قلب در پزشكي نوين ابداع شده كه از جمله آن ها مي‌توان به رگ نگاري (Angiography) به كمك تصويربرداري اشعه X اشاره كرد. هدف در اين روش به دست آوردن انواع مختلف و مكمل اطلاعات ساختاري (Structural) و عملكردي (Functional) از قلب  و عروق است، به نحوي كه به كمك آن‌ها پزشك متخصص نه تنها توانايي تشخيص نوع بيماري قلبي  يا عروقي را داشته باشد، بلكه بتواند  بروز نارسايي قلبي احتمالي در آينده را نيز پيش بيني و از آن جلوگيري كند

.

دستگاه آنژيوگرافي چگونه كار مي كند

در آنژيوگرافي ‌يك كاتتر پلاستيكي نازك به داخـل يـك رگ بـزرگ سـطـحـي (نـظـيـر شـريـان فمـورال‌،شـريـان بـراكيـال، وريد جوگولر) وارد مي‌شود و به سمت ناحيه هدف هدايت مي شود. سپس ماده حاجب يد دار به داخل رگ تزريق مي‌شود. سپس پرتوهاي ايكس از دستگاه سي آرم به ســمــــت نــــاحـيـــه هـــدف تـــابـــانـــده مـــي شـــود و گـيرنده‌هايي در قسمت پايين دستگاه سي آرم وجود دارد كه اين پرتوها را جذب مي كنند


ادامه مطلب
0 نظر
14 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

هر آنچه از آنژيوگرافي بايد بدانيم (قسمت اول)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
507 بازدید

هر آنچه از آنژيوگرافي بايد بدانيم

(قسمت اول)

بـه مطـالعـه راديـولـوژيـك عـروقـي بـا تزريق ماده حـاجـب محلول در آب ( مواد حاجب محلول در چربي باعث انسداد و آمبولي عروقي خوني و مرگ مي‌گردند) كه ممكن است به طور مستقيم با سوزن پـونكسيـون و يـا بـه روش كـاتتريزاسيون با هدايت فلوروسكوپي انجام شود ، آنژيوگرافي مي گويند . البتـه در جريان اين آزمايش جدا از مطالعه مرحله شـريـانـي ، فـازهـاي سيـاهرگي و مويرگي نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

.
اين آزمايش از  همان اوايل كشف اشعه ايكس آغاز شد.  به طوري كه اولين باردرسال 1896 هابيك و ليندنتال با تزريق ماده حاجب امولسيون مخلوط گـچ سـرخـرگ‌هاي يك دست قطع شده  انسان را نشان دادند.به علت نبودن مواد حاجب مناسب تا سال 1923 هيچ آزمايشي به روي عروق خوني انسان زنده صورت نگرفت. در سال 1923 اولين ونوگرافي با استفاده از بروميد استرنسيوم  و يك سال  بعد اولين آنژيوگرافي ران با يديد سديم (NaI) به روي انسان زنده انجام شد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاه ساكشن

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
731 بازدید

دستگاه ساكشن

دستگاه ساكشن (Suction) يا وكيوم پمپ (Vacuum Pump) دستگاهي است كه توسط پمپ مكش و با ايجاد خلاء باعث ايجاد فشار منفي شده و هوا و مايعات را به دورن مي‌كشد. از اين وسيله براي خارج كردن مايعات مترشحه از شكاف ايجاد شده براي جراحي ها و نيز هر جا كه حجم مايعات خارج شده از بدن بيمار بالا باشد استفاده مي شود. به همين دليل اين وسيله از آلوده ترين تجهيزات مورد استفاده در مراكز درماني است.

دستگاه ساكشن يكي از وسايل ضروري اتاق عمل بوده و در هر اتاق عمل حداقل بايد 2 منبع ساكشن، يكي براي بيهوشي و ديگري براي عمل جراحي وجود داشته باشد. تركيب جاري دو يا چند منبع ساكشن براي استفاده توسط دو تيم جراحي مناسب است. اين دستگاه لازم است كه علاوه بر اتاق عمل در اتاق بيهوشي، اتاق بهبودي، بخش مراقبت هاي ويژه و ساير بخش ها نيز وجود داشته باشد.

تكنيك هاي مختلفي براي انجام عمل ساكشن وجود دارد از جمله عمل جاروب كردن هوا (سيستم مكانيكي )، يونيزه كردن (سيستم الكترومغناطيسي )، استفاده از ليزر و ... . ساكشن‌هاي مختلف با توجه به تكنولوژي متفاوت و بسته به نوع كارآيي درجهان توليد مي شود. يكي از انواع ساكشن‌ها، ساكشن‌هاي پزشكي است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 فروردین 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاه آندوسکوپ

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
604 بازدید

دستگاه آندوسکوپ

كلمه آندوسكوپ از دو كلمه يوناني به معناي درون و ديدن تشكيل شده است. عبارت آندوسکوپي يا درونبيني به معناي استفاده از تجهيزات براي معاينه درون ارگانهاي حفره مانند بدن به صورت ديداري است.

جراحيهاي آندوسكوپيك يا (MIS Procedures (Minimally Invasive Surgery در كنار جراحي باز، با كمترين تهاجم به بدن، روشي ظريف، ماهرانه و با كمترين مشكل براي بيمار محسوب ميشود. 

ويديو آندوسكوپ، ساختمان و كاربردها

انتقال تصاوير گرفته شده از بدن به يك واحد پردازشگر ويدئويي، پيشرفت تكنولوژيكي جديدي در علم آندوسكوپي به شمار ميرود. امروزه در اكثر اعمال جراحي آندوسكوپي، از ويدئو و دوربين هاي عكاسي براي ديدن و ثبت عمل استفاده ميشود. در اين گونه سيستمها در عين اينكه ميتوان اجزاي داخلي بدن را به شكل تصاوير رنگي در حين انجام آندوسكوپي مشاهده كرد، اين تصاوير قابليت ضبط و ذخيره شدن را نيز دارند.

مزيت اصلي استفاده از آندوسكوپ ويدئويي آن است كه اين سيستمها قادر به تصوير كشيدن اجزاي داخلي بدن هستند، به گونهاي كه تماشاي تصوير، همزمان به وسيله تمامي افراد تيم جراحي امكان پذير باشد بدون آنكه رزولوشن تصوير پايين بيايد.


ادامه مطلب
0 نظر
14 فروردین 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

چارچوب كلي سيستم‌هاي تشخيص سرطان بر اساس طيف جرمي(پروتئوميکس 3)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
627 بازدید

چارچوب كلي سيستم‌هاي تشخيص سرطان بر اساس طيف جرمي

مراحل پردازش طيف جرم

به طور كلّي، تحليل دادگان حاصل از طيف‌سنجي جرمي شامل 5 مرحله اصلي است.

     1- ابتدا بايد بر روي طيف‌ها پيش پردازش صورت گيرد تا نويز آن حذف شده و طيف مربوط به داده‌هاي مختلف به منظور مقايسه، نرماليزه شود. ‏

     2- سپس بايد ويژگي‌هايي كه بيانگر وضعيت پاتولوژيك نمونه است از طيف استخراج شود. ويژگي‌هاي قابل تفسير، مانند قله‌هاي مربوط به پروتئين‌هاي مجزا، بر ساير ويژگي‌ها ترجيح دارد.


‏     3- در مرحله بعدي بايد ويژگي‌هاي متمايزگر انتخاب شود تا ابعاد دادگان كم شده و احتمال طبقه‌بندي موفق افزايش يابد. ‏


‏     4- در ادامه مدل‌هاي يادگيري ماشيني به منظور تشخيص نمونه‌هاي سرطاني از نمو‌نه‌هاي سالم بر اساس ويژگي‌هاي انتخاب شده طراحي مي‌شود.

 ‏
‏     5- در پايان نيز عملكرد سيستم بر اساس معيارهاي كلينيكي مانند حساسيت و قطعيت ارزيابي مي‌شود. ‏

     به طور ايده‌آل، از مجموعه دادگان متمايزي براي هر مرحله بايد استفاده شود ولي در عمل به دليل مشكل دستيابي به تعداد زياد طيف‌ها از روش‌هاي بخش‌بندي يك مجموعه داده، مانند بازبيني ضربدري1 يا نمونه‌برداري بوت استرپ2 استفاده مي‌شود. پنج مرحله فوق‌الذكر به صورت دوبه‌دو به هم وابسته بوده و بهترين تركيب مدل‌هاي مراحل بايد به صورت تجربي معين شود.


ادامه مطلب
0 نظر
21 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

سرطان و روش‌هاي تشخيصي بر اساس پروتئوميكس(پروتئوميکس 2)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
701 بازدید

سرطان و روش‌هاي تشخيصي بر اساس پروتئوميكس

سرطان و اهميت تشخيص به ‌موقع

سرطان را مي‌توان عمده‌ترين نگراني بهداشت عمومي در بيشتر نقاط جهان به‌شمار آورد. در سال‌هاي كنوني، هر سال بيش از يك ميليون مورد جديد سرطان كشف شده و بيش از نيم ميليون نفر بر اثر اين عارضه جان خود را از دست مي‌دهند. از هر چهار مرگ در ايالات متحده، يك مورد به دليل سرطان رخ مي‌دهد. در حال حاضر بهترين روش براي كاهش مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان، تشخيص و درمان سرطان در مراحل اوّليه است. به عنوان مثال، هنگامي كه سرطان سينه در مراحل پيشرفته ، جايي كه سرطان از ارگان اصلي به ساير ارگان‌ها منتقل شده است1، تشخيص داده شود، اميد به زنده ماندن بيمار فقط 23% است كه در صورت تشخيص سرطان در مراحل مقدماتي، اين نرخ به 97% افزايش مي‌يابد. به طور مشابه در سرطان پروستات، اميد به زنده ماندن از 34% به 100% مي‌رسد. به طور معمول، آزمايشات تشخيصي وغربالگري2 سرطان بر حسب نرخ‌هاي حساسيت3 و قطعيت4 ارزيابي مي‌شود. حساسيت يك روش ، كسري از موارد بيماري است كه به طور صحيح تشخيص داده شده‌ است. قطعيّت يك روش نيز درصد تشخيص‌هاي صحيح نمونه‌هاي غيربيمار است. در حال حاضر، آزمايشات غربالگري مؤثر براي استفاده عمومي فقط براي انواع محدودي از سرطان‌ها وجود دارد. از مهم‌ترين اين روش‌ها مي‌توان به ‏Pap smear‏ براي سرطان رحم5، ماموگرافي براي سرطان سينه و ‏6FOBT‏ براي سرطان روده7 اشاره كرد.


ادامه مطلب
0 نظر
14 فروردین 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات