تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

بررسي علل عدم موفقيت مادران شهر اردبيل در شيردهي انحصاري شيرخواران

5877 بازدید

بررسي علل عدم موفقيت مادران شهر اردبيل در شيردهي انحصاري شيرخواران

(سال های1379-1380)

چكيده

 زمينه و هدف: شير مادر مناسب ترين  غذا براي تغذيه شيرخوار است و تاثير مثبت آن بر سلامت كودك و مادر، كاهش مرگ و مير كودكان، ارضاي نيازهاي عاطفي مادر و كودك و نيز صرفه جويي اقتصادي در بعد خانوار و جامعه بر كسي پوشيده نيست. متأسفانه در بسياري از نقاط دنيا شيوع و طول مدت تغذيه با شير مادر بدلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كاهش يافته است و اين در حالي است كه سازمان جهاني بهداشت به تغذيه انحصاري شيرخوار تا پايان شش ماهگي در كشورهاي در حال توسعه تاكيد مي ورزد. اين پژوهش به منظور تعيين علل عدم موفقيت مادران در تغذيه انحصاري شيرخوار تا پايان شش ماهگي در شهرستان اردبيل صورت گرفت

روش كار: در اين مطالعه توصيفي 160 مادر كه داراي كودك نه ماهه يا كمتر بوده و تا پايان شش ماهگي شيردهي انحصاري نداشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشگران با مراجعه به 4 مركز بهداشتي ـ درماني كه بصورت خوشه اي انتخاب شدند، مادران واجد شرايط را انتخاب و بصورت حضوري پرسشنامه ها را تكميل كردند.

يافته ها: اكثريت مادران (5/37%) در سن 4-2ماهگي شيرخوار، تغذيه كمكي را شروع كرده بودند. شايعترين علت عدم تغذيه انحصاري (5/90%) ناكافي بودن شير مادر بوده است و اكثريت مادران (67%) گريه كودك را دليل ناكافي بودن شير دانسته اند. بين نحوه زايمان، زمان اولين تغذيه نوزاد، وضعيت اشتغال و ميزان تحصيلات مادر با تداوم شيردهي انحصاري ارتباط معني دار آماري وجود داشت (05/0p< ).

نتيجه گيري : شرايط اجتماعي، اقتصادي و باورهاي غلط در عدم موفقيت در شيردهي انحصاري نقش دارد و به نظر مي رسد كه اكثر عوامل و مشكلات فوق از طريق آموزش مناسب قابل پيشگيري است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 خرداد 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

اصول تغذیه صحیح

745 بازدید

                                                        اصول تغذیه صحیح 

 

 رژیم غذایی با کربوهیدرات پایین 

 

رژیم های غذایی با کربوهیدرات پایین که نان، پاستا و سیریال را دشمن سلامتی معرفی می کردند، امروزه دیگر محبوبیتی ندارند. و رژیم غذایی جدیدی که به جای ترحیم و منع خوردن کربوهیدرات، مصرف کم آن را توصیه می کند روی کار آمده است.دیگر زمانش رسیده است که از نان های مختلف، کلوچه ها و ساندویچ های مختلف هم لذت ببریم. کربوهیدرات ها باز هم به رژیم غذاییتان برگشته اند. در اینجا به شما آموزش می دهیم که چطور با مصرف پایین کربوهیدرات ها، سلامتی جسمیتان را حفظ کنید.

مسیر سلامتی

اگرچه مسئله ای جدید نیست، اما این روزها پزشکان و متخصصین تغذیه رژیم های غذایی با کربوهیدرات پایین را توصیه می کنند. البته آن را نمی توان یک رژیم غذایی دانست، بیشتر طریقه ی صحیح غذا خوردن است. به جای ممنوع کردن دسته ای از غذاها از برنامه ی غذایی، آن ها را بنابر میزان کربوهیدرات آنها (GI) طبقه بندی میکنند. GI نشاندهنده ی این است که چه میزان کربوهیدرات در یک ماده ی غذایی می تواند سطح گلوکز خون را طی دو ساعت بالا ببرد. غذاهایی که طی عمل گوارش، به سرعت تجزیه می شوند، GI بالا و آنها که با سرعت کمتری تجزیه می شوند GI پایین دارند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 اردیبهشت 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

بهداشت مدارس

966 بازدید

بهداشت مدارس

ضرورت بهداشت مدارس از دیدگاههای مختلف

با توجه به مبانی کلی بهداشت که عبارت است از:

اجرای مسایلی غیر درمانی ،تکیه بر رفتارپذیری انسان در جهت ایجاد عادات مطلوب و فراهم کردن شرایط مناسب محیط حیاتی است،ضرورت شناخت و بکارگیری بهداشت مدارس بعنوان یک حلقه اساسی در زنجیره حرکت بهداشت و پیوسته به حلقه بنیادی و مقدم آن یعنی بهداشت زیر 5 سال و با اجرای یک سلسله خدماتی که نیازهای مهم بیولوژیکی و روانی دانش آموزان را دربر دارد،میتواند ادامه حیات موثر و پیشرفت سالم کودک را تا سن بلوغ تامین کند.از این جهت میبینیم که در یکی از کمیته های یونسکو این نکته یاداوری شده است که :اولین هدف از آموزش ابتدایی ،بهبود رشد کودک،شکوفا نمودن استعدادهای وی و برقراری عادات بهداشتی مناسب و درست برای او میباشد  که بمنظور وصول به اهداف فوق اصول زیر باید راهنما گردد:

1) تندرستی نه تنها حق مردم است و دولت باید زمینه های ایجاد آن را فراهم کند بلکه از پایه های مسلم رشد اقتصادی اجتماعی جامعه بشمار می آید.

2) توجه به مسایل تندرستی باید توجهی همه جانبه باشد و بسیاری از فعالیت غیرپزشکی مانند تغذیه ،محیط زیست،مسکن،پوشاک و رفاه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی را نیز دربر گیرد.

3) این نکته را باید پذیرفت که آموزش و تندرستی از هم جدایی ناپذیر بوده و برنامه های آموزشی و تربیتی هرچه خوب و پربار باشد در محیطی ناسالم و دردآلود ثمری مطلوب نخواهد داشت.


ادامه مطلب
0 نظر
7 اردیبهشت 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات