تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

راهنمای تشخیص کودک آزاری

423 بازدید

راهنمای تشخیص کودک آزاری

زیربنا و شالوده یک جامعه سالم از خانواده پی ریزی می شود و خانواده اولین مربی جامعه است که تعلیم و تربیت کودکان و نونهالان را که نسل آینده و سازنده کشورند، به عهده دارد. در سالهای اولیه زندگی، به سبب آمادگی های ذهنی و جنبه تقلیدی کودک در  این سنین، والدین در زمینه پرورش اجتماعی کودک نقش بسیار مهمی دارند. شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد و در صورتی که کودک مورد اذیت و آزار جسمی یا روانی قرار گیرد، علاوه بر خود، جامعه را نیز در آینده با خطر روبرو خواهد کرد.

کودک آزاری با وجود آنکه در سال 1860 توسط آقای تاردیو (Tardiev) مورد توجه قرار گرفت و تظاهرات کلاسیک آن بیان شد ولی بطور رسمی اولین بار در سال 1946 توسط کافی (Caffey) با چاپ مقاله ای مطرح شد و مردم و پزشکان را به این موضوع جلب کرد. کودک آزاری به چهار نوع: کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری روانی و کودک آزاری ناشی از غفلت تقسیم می شود.

کودک آزاری جسمی: به حالت بالینی کودکانی گفته می شود که یک بار یا به دفعات متعدد مورد ضرب و شتم و آزار عمدی پدر، مادر، قیم و یا والدین رضاعی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند، قرار می گیرند. این آسیب رسانی را " سندرم کافی " یا " سندرم کودک کتک خورده " نیز می گویند که علاوه بر آزار جسمی، آزارهای روانی و ناشی از غفلت را هم شامل می شود. در این نوع کودک آزاری، خشونت معمولا توسط دست صورت می گیرد و استفاده از ابزارهایی مثل سلاح سرد و گرم معمول نیست.


ادامه مطلب
0 نظر
14 مرداد 1392
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات