تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

رزین های تبادل یونی (Ion Exchang Resin)

دسته بندی: سم شناسی،
1534 بازدید

رزین های تبادل یونی (Ion Exchang Resin)
اولین بار یک شیمیدان آلمانی Gans از موادی بنام زئولیت (Aluminosilicate) برای بهبود کیفیت آب استفاده نمود. البته در حال حاضر از زئولیتهای سنتیک برای این کار استفاده می شود و جایگزین زئولیتهای طبیعی (GreenSand) شده اند. در دهه 1940 رزین های تعویض یونی که بر اساس کوپولیمیزاسیون استایرن و دی ونیل بنزن بود توسعه یافتند. این رزین ها از قدرت بالائی در ظرفیت تعویض یونها برخوردار بودند و همچنین پایدار و دوام خوبی داشتند.
دسته بندی و طبقه بندی رزین های تعویض یونی:
1- SAC یا رزین های کاتیونی اسیدی قوی (Strong Acid Cation)
2- WAC یا رزین های کاتیونی اسیدی ضعیف (Week AcidC Cation)
3- SBA یا رزین های آنیونی قلیایی قوی (Strong Base Anion)
3- WBA یا رزین های آنیونی قلیایی ضعیف (Week Base Anion)


ادامه مطلب
0 نظر
28 دی 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات