تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

صور فلکی

دسته بندی: صور فلکی،
443 بازدید

صور فلکی

مردمان باستان تصور می کردند که می توانند خطوط اصلی چهره ها را در ستارگان آسمان شب پیدا کنند. این چهره ها معمولا شکل هایی از قهرمانان، اساطیر و خدایان افسانه ای، مخلوقات گوناگون و اجرامی بودند که به نظر آنها اثرگذار بر روی زمین اند. این، مفهوم عامیانه صورت فلکی است. شکارچی یکی از برجسته ترین صور فلکی آسمان شب است که به راحتی قابل تشخیص است.

در ستاره‌شناسی نوین، یک صورت فلکی(constellation)، یک بخش تعیین شده از سطح کره ی سماوی است. این تقسیم بندی به صورت استاندارد بین المللی است. صورت فلکی از دیدگاه تاریخی عبارت است از طرح هایی که با ستارگان پرنور و مهم آسمان شب زمین ساخته می شوند.

 

در لاتین پسین، عبارت (constellātiō) را می توان به صورت "مجموعه ای از ستارگان" ترجمه کرد. این واژه اغلب در اختربینی به یک صورت واره ی فلکی که مورد توجه زیاد بوده، اطلاق می شده است. مانند استفاده ای که "آمیانوس" (Ammianus Marcellinus) مورخ قرن چهار رومی از آن کرده است. این کلمه از حدود اواسط قرن شانزدهم به بعد به "مساحتی از کره ی سماوی حول یک صورت واره ی فلکی" اطلاق می شده است.

عبارت صورت فلکی دورقطبی، به صورت فلکی ای اطلاق می شود که برای هر عرض جغرافیایی روی زمین جداگانه تعریف می شود و عبارت است از صورت فلکی ای که هیچگاه غروب نکند. در قطب شمال، تمام صورت فلکی های نیمکره ی شمالی آسمان، دورقطبی اند. در عرض های جغرافیایی جنوبی، عبارت غیررسمی صورت فلکی استوایی به صورت فلکی هایی اطلاق می شود که در زیر صور فلکی دورقطبی قرار دارند. البته می توان صورت فلکی های استوایی را به صورت فلکی های بین میل های منفی 45 تا مثبت 45 تعریف کرد؛ البته شاید بتوان آن را به صورت تمام صورت فلکی هایی که با استوای سماوی برخورد می کنند نیز تعریف کرد.


ادامه مطلب
0 نظر
21 شهریور 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات