تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

پیدایش و تحول عالم

دسته بندی: کیهان شناسی،
389 بازدید

پیدایش و تحول عالم

نظریه های متدوال

در یک نگاه کلی می توان گفت که سه نظریه برای توصیف پیدایش و تحول عالم ارائه شده است.این نظریه ها عبارتند از: (آ)نظریه ی مهابنگ، (ب) نظریه ی جهان نوسان کننده و (پ)نظریه حالت پایدار. 

نظریه مهابنگ

بنا بر این نظریه،روزی و روزگاری عالم،از آتشگویی وسیع در حالتی بی نهایت سوزان و چگال،به ناگهان شروع به انبساط کرد(مهابنگ) و از آن پس همواره تحول یافته و منبسط شده. شاهد اصلی این انبساط،انتقال به سرخ کیهان شناختی کهکشان ها و اخترنماهای دوردست است.

در حدود 14 بیلیون سال از انفجار آتشگوی اولیه(مهابنگ) می گذرد و این رقم از آهنگ انبساط به دست می آید.در واقع مهابنگ را باید آغاز زمان و فضایی که می توان شناخت،دانست.در آن لحظه ی آغاز تمام ماده و تابش عالم کنونی سخت در هم فشرده بود.

با گذشت زمان(تراکم ماده)در بسیاری از نقاط این توده منبسط شونده ی گاز پدید آمد. این تراکم ها ،با جذب ماده از محیط اطراف رشد کردند و به این ترتیب عالم به توده های عظیمی از گاز،که هریک می رفت تا کهکشانی شود،تقسیم شد.این توده ها همچنان در انبساط بی وقفه ی جهان شرکت دارند.

سرانجام،هریک از این توده های عظیم گاز بار دیگر تکه پاره شدند و ستاره ها را پدید آوردند.ستارگان نسل اول از دو گاز،که در آن زمان در جهان وجود داشت،یعنی ئیدروژن و هلیوم تشکیل می شدند.با گذشت زمان عناصر دیگر در هسته های ستاره های پر جرم(دمای هسته ی ستاره های پرجرم فوق العاده زیاد است و این ستاره ها خیلی به سرعت تحول می یابند) به وجود آمدند.سپس این عناصر جدید با انفجار های ستاره ای راه یافتند تا به عنوان ماده ی خام در تکوین ستارگان بعدی به کار روند.

نظریه عالم نوسان کننده

مطابق این نظریه،انبساطی که با مهابنگ آغاز شد،بر اثر نیروی گرانشی سرانجام متوقف خواهد شد.


ادامه مطلب
1 نظر
7 مرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات