باكتري اشريشياكولي

باكتري اشريشياكولي Escherichia Coli Bacterium

 

 

 اين باكتري در داخل و خارج از دستگاه گوارش بيماري ايجاد مي كند كه جزوه باسيلهاي گرم منفي روده اي مي باشد.

کاربر گرامی؛ این مطلب جزء مطالب ویژه "تلسمیک" می باشد. مشاهده این مطلب فقط برای اعضا امکان پذیر است.